logo skattefunn

Guide til SkatteFUNN

Skal bedriften utvikle en ny vare, tjeneste eller arbeidsprosess? Da bør du undersøke om prosjektet ditt kvalifiserer til SkatteFUNN, og støtte på 19% av utviklingskostnadene.

 

Virksomheter som flytter grenser for hva som har vært gjort tidligere har rett på 19% skattefradrag for utviklingskostnadene. Ved å gå gjennom sjekklisten under vil du finne ut hva som må til for at prosjektet ditt skal kvalifisere til slik støtte. SkatteFUNN er ikke til hinder for at det prosjektet også har finansiering fra andre kilder. Det er Forskningsrådet som administrerer SkatteFUNN-ordningen.

Wopas fikk godkjenning av SkatteFUNN

Logo wopas

Wopas AS er en av virksomhetene som søkte og fikk godkjent sitt utviklingsprosjekt i SkatteFUNN-ordningen i 2021, med bistand fra Hallingdal Næringshage. Prosjektet går over tre år, fra 2021 til 2024 og har en samlet kostnadsramme på ca 6 millioner kroner.

OM PROSJEKTET: Robotisert sveising av endelokk på plastlagte stolper ved bruk av Vision Technology

WOPAS har spesialisert seg på produksjon av stolper av reint trevirke beskyttet av et 100% tett plastdekke. Både plasten som brukes og trevirket er fornybare ressurser. Gründerbedriften er knoppskyting av morselskapet Hallingplast AS, og i oppstarten har produksjonen vært preget av manuelle produksjonsprosesser, testing og utprøving både av produkter og markeder. Nå er tiden moden for å oppskalere og automatisere sentrale produksjonsprosesser. Ved å ta i bruk roboter til teknisk krevende og komplekse oppgaver vil det bli mulig å øke volum i produksjonen av stolper betydelig. Dette åpner igjen for å innta nye markeder, også internasjonalt. Prosjektet tar WOPAS fra en manuell, mekanisk tidsalder inn i en digital og robotisert ny æra.

Sjekk Forskningsrådets guide til Skattefunn og se om også ditt prosjekt kvalifiserer her. 

Søknader må være levert innen 1. september for å være garantert behandling innen årsskiftet. Det er ikke anledning til å ta med kostnader for aktiviteter for foregående år.

Det er også laget et eget kort-kurs for de som vil lykkes med sitt Skattefunn-prosjekt. Les mer om kurset her.

Delta på webinar om SkatteFUNN og regionale forskningsmidler 1. februar. 

Ta gjerne kontakt med oss i Hallingdal Næringshage for bistand til å komme i gang.

Skroll til toppen