logo handelshøyskolen BI

Gratis kurs fra BI

Gratis nettbaserte kurs innen bærekraft og digitalisering for reiseliv og fag- og detaljhandelen.

 

Nå tilbyr BI til sammen 750 gratis kursplasser for ansatte innen detalj- og faghandelen og innen reiseliv. Kursplassene tilbys i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning gjennom treparts bransjeprogrammer.

Reiselivsbransjen

3 korte, nettbaserte kurs innen kursserien Bærekraft som konkurransefortrinn. Man kan velge å gjennomføre ett, to eller alle tre kursene i kursserien. Det er ingen opptakskrav. Det er mulighet for å avlegge eksamen for de som ønsker studiepoeng.

Les mer her: Nettbasert utdanningstilbud for reiselivsbransjen | BI

Detalj- og faghandelen

Til sammen seks korte nettbaserte kurs fordelt på to ulike kursserier: Bærekraft som konkurransefortrinn og Digital forretningsforståelse.

Les mer her: Nettbasert utdanningstilbud for detalj- og faghandel | BI

Se Hallingdal Næringshage sin oversikt over kurs fra en rekke eksterne leverandører her. 

For koronaberørte bedrifter er det også mulig å få økonomisk støtte fra Viken fylkeskommune til kompetanseheving og bedriftsintern (BIO) opplæring på inntil 700.000 kroner per bedrift. Les mer om BIO her.

Skroll til toppen