logo handelshøyskolen BI

Gratis bærekraftskurs for reiselivsnæringen

Ansatte, permitterte og arbeidsledige knyttet til reiselivet kan våren 2022 delta gratis på BI sitt nettbaserte kurs “Bærekraft som konkurransefortrinn”.

Kurset er på 7,5 studiepoeng og det er 40 plasser tilgjengelig.

Kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. FNs bærekraftmål bidrar til at rammebetingelsene i offentlig og privat sektor endres. Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester påvirker forretningsmodeller. Praksis blir utfordret, tjenester digitaliseres og verdikjeder transformeres. Parallelt trekkes forbrukere mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Det leder arbeidslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også sosialt ansvar som påvirker strategi, markedsføring og kommunikasjonsformer.

Kurset fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og bærekraft. Deltakerne skal også kunne kritisk vurdere økonomiske konsekvenser ved klimaendringer og etiske sider ved grønn forretningsdrift.

Les mer om kurstilbudet fra BI og meld deg på her.

Skroll til toppen