God start på gruppesertifisering Milljøfyrtårn

Det er god stemning og høy motivasjon for å bli Miljøfyrtårnssertifisering og mer bærekraftig

 

Hallingdal Næringshage har sammen med Bærekraftsambassadør Camilla Brox gjennomført to samlinger i Miljøsertifiseringsprogrammet, sammen med tre motiverte bedrifter innen bygg- og anlegg.

Disse bedriftene deltar på programmet, og sikter på å bli Miljøfyrtårn bedrifter før sommerferien.

  • Reine Element AS
  • FYSST AS
  • Heilt Bygg AS

Første samling ble gjennomført på Torpomoen, der vi snakket om hvordan miljøsmarte tiltak kan være både økonomisk bærekraftig og gi bedriften et konkurransefortrinn. I tillegg snakket vi hvordan man kan tenke bærekraft som en mulighet for vekst, ved bruk av den grønne strategitrappa.

Miljøfyrtårnsertifiseringen er et nødvendig grep for å ikke falle ut av anbudsrunder eller bli valgt bort av mer og mer beviste kunder. Hallingdal er et Bærekraftig Reisemål og det innebærer helt konkrete krav om økning i antall miljøfyrtårnsertifisert bedrifter i hele regionen. Erfaringen så langt er at det gir en ekstra motivasjon og økt kunnskap når man samles i en felles sertifisering for en bransjegruppe.

I tillegg til samlingene, har vi hatt befaringer ute hos bedriftene og på byggeplass, og har blant annet besøkt de helt nye lokalene til Reine Element AS på Nesbyen.

 

Hallingdal Næringshage ønsker å tilby et tilbud til bedriftene i regionen vår der vi setter fokus på Bærekraft på en positiv måte, hvor det innebærer muligheter like mye som plikt og nødvendige tiltak. Vårt mål er at dette er starten på en bærekraftig strategi og tankesett, der man virkelig ønsker å gjøre noen smarte grep. Hvor er det din bedrift kan gjøre en forskjell og i tillegg gjøre det til noe positivt for bedriften, ansatte og kunder.

Vi ønsker og håper at mange bedrifter benytter seg av muligheten så tidlig som mulig for å øke sin konkurransekraft, ikke minst nå som vi har mange støttespiller med på å sponse dere på veien!

Våre støttespillere og samarbeidspartnere:

  • Kimen til Vekst støtter Miljøfyrtårn Sertifiseringen for bedrifter i Hallingdal og Valdres (bedriften må søke selv, men det er en lav terskel på dette).
  • Viken Fylkeskommune støtter Bærekraftsambassadør Camilla Brox, som et ledd i å øke bevisstheten til bærekraft ute hos bedriftene i Viken.
  • Næringshage Østfold har vært en super formidler og igangsetter for samarbeidet med Camilla Brox og Viken Fylkeskommune.

Kontakt Morten Sohlman (ms@nhage.no) i Hallingdal Næringshage dersom din bedrift ønsker å bli Miljøfyrtårnsertifisert!

 

 

Skroll til toppen