logo

Flere kompensasjonsordninger er endret

Flere kompensasjonsordninger er justert eller endret. Her kan du få en kort oppdatering på hva som gjelder nå.

Kompensasjonsordningen for næringslivet gjelder nå for perioden oktober 2020 til juni 2021. Portalen for ordningen er å finne her.

Det kan nå søkes om tilskudd for periodene september – oktober, november – desember, januar – februar og mars – april. Fra 15. juli kan man også søke om tilskudd for perioden mai – juni. En oversikt over endringer i ordningen finnes her.

Blant annet betyr det fra 9. juni en åpning for også kunne søke om kompensasjon for tapt varelager for tilskuddsperiodene november – desember 2020 og januar – februar 2021. Mer om dette kan du lese her.

Det er mer enn 23.000 virksomheter i Norge, derav vel 5000 i Viken, som har søkt og fått kompensasjon gjennom ordningen. 176 av disse har tilhørighet i Hallingdal. Se oversikten her.

Kompensasjon som følge av innreisekarantene

Det er fremdeles mulig for bedrifter å søke om kompensasjon for merutgifter knyttet til innreisekarantene. Søknadsfristen er 30. september 2021.

Det kan søkes om tilskudd for periodene november – desember, januar – februar og mars – april. Det er viktig å undersøke kriteriene for ordningen. Sjekk kriteriene her.

Her kan du se oversikt over hvilke bedrifter som har søkt og fått støtte gjennom ordningen.

Per 10. mai er det til sammen 71 virksomheter som har fått støtte på til sammen 22 millioner kroner fra ordningen. I Viken har 16 virksomheter mottatt til sammen vel 12 millioner. Ingen bedrifter fra kommunene i Hallingdal har søkt og fått støtte.

Ordningen er søkbar frem til 30. september via Brønnøysundregisteret sine sider, her.  

Her kan du se oversikt over hva ordningen omfatter.

Skroll til toppen