oeyo

Får støtte fra nytt eksportprogram

Norsk kvalitet fra Øyo AS blir med i et nytt eksportprogram fra DOGA og Innovasjon Norge, for satsing i Tyskland.

 

DOGA (Design og arkitektur Norge) og Innovasjon Norge samarbeider om et nytt eksportprogram rettet mot Tyskland. Programmet skal gi vekst og økt eksport for norske bedrifter innenfor møbel, interiør og mote. 28 bedrifter hadde kvalifiserte søknader til programmet. Nå er 13 bedrifter plukket ut, blant disse Øyo AS fra Geilo. Bedriftene satser på eksport, og vil få hjelp til å nå ut på det tyske markedet, opplyser DOGA på sine nettsider.

Internasjonale ambisjoner

Øyo AS har hatt jevn vekst over mange år og omsatte i 2019 for over 27 millioner kroner, primært i det norske markedet. Nå har bedriften ambisjoner om å satse og vokse internasjonsalt. Utvelgelsen til eksportprogrammet kommer derfor beleilig. Det er Øyo selv som har søkt om opptak, etter oppfordring fra Hallingdal Næringshage.

Øyo kommer i godt selskap. Her er lista over de 13 som er plukket ut for å være med på programmet:

Programmet skal skape grunnlag for en langsiktig eksportsatsing for norsk ferdigvareindustri, og vil gi store muligheter for norske produsenter, heter det.

Bedriftene som deltar vil få oppfølging gjennom samlinger, en-til-en rådgivning, tilgang til bransjespesifikk veiledning og økonomisk støtte. Målet er å øke bedriftenes kompetanse på design- og merkevareledelse og styrke deres internasjonale forretningsforståelse og legge et godt grunnlag for en satsing på eksport. Det er også et mål å stimulere til økt bruk av norske råvarer i utviklingen av ferdigvarer.

Har din bedrifter også internasjonale ambisjoner? Les mer om Innovasjon Norge sine virkemidler for internasjonal satsing her.

Vil du vite mer om DOGA?

DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur, som fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, og arbeider for å styrke design og arkitekturs rolle i utformingen av morgendagens Norge.

En viktig del av DOGAs oppgave er å gjøre norske bedrifter og offentlige virksomheter bedre til å skape nye produkter, tjenester og systemer – det som gjerne kalles innovasjon. Innovasjon NorgeForskningsrådetSIVAPatentstyret og DOGA er alle deler av det vi kaller virkemiddelapparatet for økt innovasjon. DOGA skiller seg fra de andre aktørene ved å ta utgangspunkt i metoder fra design og arkitektur i møte med utfordringer og muligheter.

DOGA har følgende virkemidler for private og offentlige virksomheter:

  • Designdrevet innovasjonsprogram er en ordning hvor bedrifter kan søke om økonomisk støtte til prosjekter som er i tidlig fase, og som er i samarbeid med et designbyrå
  • Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle skal fremme nyskaping og verdiskaping gjennom utvikling av inkluderende produkter, tjenester og omgivelser i offentlig og privat sektor
  • DOGAs priser med DOGA-merket for god design og arkitektur i spissen fremhever det beste av norsk design og arkitektur
  • DOGAs øvrige prosjekter gir økt kompetanse og innovasjonsevne for virksomheter, organisasjoner, akademia og myndigheter
  • I tillegg arrangerer vi en rekke kurs, seminarer og konferanser hvert år, som er relevante for private og offentlige virksomheter, design- og arkitekturbransjen, akademia, politikere og andre interessenter.
Skroll til toppen