Få katapult-støtte på inntil 250.000

Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inn til 250.000 kroner til katapult-prosjekt via en næringshage.

Har bedriften behov for å utvikle en prototype for en ny tjeneste eller et nytt produkt? Trenger du å teste en løsning og du mangler fasilitetene eller kompetansen? Har du behov for å utvide nettverket for komme i kontakt med et miljø som kan mye om et spesielt saksområde? Næringshagene samarbeider med noen av de mest avanserte miljøene i Norge, gjennom ordningen Norsk Katapult, med midler fra Siva-fondet.

Norsk katapult er en ordning i Siva-strukturen, med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Støtte gjennom næringshagen

Gjennom næringshagen kan prosjektet ditt få støtte fra Siva-fondet på inntil 250.000 kroner til et katapult-prosjekt. Hallingdal Næringshage har bidratt til to katapult-prosjekt for bedrifter i Hallingdal. Det er mulig å gjennomføre flere katapult-prosjekt i samme bedrift, men det er ikke anledning til å støtte med mer enn 250.000 kroner per bedrift.

For mindre prosjekter, med en markedsverdi på inntil 133.333 kroner kan man få støtte på inntil 75%, altså 100.000 kroner. Støttegraden reduseres med størrelsen på prosjektene. For større prosjekter, med en markedsverdi på 433.333 kan støtten være 58%, altså 250.000 (som også er maksgrensen for støtte gjennom ordningen).

Forenklet ordning

Ordningen er nå forbedret og forenklet, blant annet ved at det er bedriften selv som melder inn behovet. Det gjøres ved å registrere seg her. Bedriften oppgir da også hvilken næringshage man er knyttet til. Næringshagen kan bistå med registreringen, dersom ønskelig. Det er helt uforpliktende å be om et tilbud fra en katapult. Bedriften velger selv om man ønsker å benytte seg av tilbudet fra et katapult-senter eller ikke. Det er ikke nødvendig å kjenne til miljøene man søker støtte fra. Din viktigste jobb blir å beskrive problemet og behovet presist. Næringshagen og Katapult-ordingen hjelper deg med å finne løsningene.

Se denne korte filmen, som illustrerer hva ordningen er og skal bidra til:

Katapult-sentrene representerer klynger og miljøer som har spesialkompetanse innen teknologi, materialvalg, digitalisering, fornybar energi og maritim sektor.

Les mer om Norsk Katapult her og besøk de fem katapultsentrene.

Ta gjerne kontakt med oss i næringshagen, dersom du er nysgjerrig på ordningen og lurer på om det kan være aktuelt for din virksomhet.

PS. Norsk Katapult er også mulig å bruke uten å være knyttet til en næringshage, men da uten støttemuligheter gjennom Siva-fondet.

 

Skroll til toppen