Forskning i reiselivet

Webinar: Er forskning noe for min bedrift?

Det er kanskje ikke opplagt at tiden er inne for forskning nå, midt under en koronapandemi? Eller kanskje er det nettopp nå du bør trekke inn en forsker?

Reiselivet er særlig hardt rammet av koronakrisa. Redningspakker fra myndighetene er viktig, men kanskje er det også andre måter å redde virksomheten på? Vi har invitert kompetansemeglerne Solveig Svardal og Marit Svalastog til å informere om mulighetene som finnes innen området forskning og utvikling (FoU), spesielt for reiselivet. Kompetansemeglerne jobber på vegne av Viken fylkeskommune.

En av ordningene som Forskningsrådet håndterer går blant annet på å mobilisere til mer forskning. Det er mulig å få støtte på 50.000-500.000 kroner i utlysningen som har som mål å bidra til økt næringsrettet forskning og utvikling i reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel.

Målgruppen er lokalmatprodusenter, kulturnæringer og reiseliv. 

Ved behov eller etter ønske kan vi vurdere flere webinar, også for andre næringer. Det er begrensning på antall plasser per webinar fordi webinaret vil bli lagt opp med mulighet for oppfølging av deltakere.

Webinaret har funnet setd.
Se opptak av webinaret (7.5) her:


 

Skroll til toppen