Entreprenører vil ta del i det grønne skiftet

Flere lokale aktører i Hallingdal har gått sammen for å undersøke behovet for et gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser i Hallingdalsregionen. Et gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser vil ha gevinster både for miljø og klima, nye grønne arbeidsplasser i bransjen og Hallingdal som region.

-Bygg- og anleggsbransjen er en vesentlig bidragsyter til den negative utviklinga på klima og miljø. Bransjen må ta innover seg at naturressursene ikke er evigvarende. Vi må se på løsninger for å redusere negative klimautslipp, og rette opp i et frynsete rykte, sier Håvard Tveito i Hallingdal Betong, en av aktørene bak prosjektet.

Sammen med Bjella & Medgard, Sundbrei Transport, Retura Val-Hall og Hallingdal Næringshage jobber nå Tveito med å kartlegge markedspotensialet og undersøke mulige løsninger for et gjenvinningsanlegg for brukte gravemasser i Hallingdal.

På bilde fra venstre: Ida Marie Flatland (Hallingdal Næringshage), Finn Arne Sundbrei (Sundbrei Transport), Bernt Ivar Bergum (Retura Val-Hall), Harald Medgard (Bjella & Medgard) og Håvard Tveito (Hallingdal Betong).

Jobber for å etablere et gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser i Hallingdal

Bakgrunnen for prosjektet er at bygg- og anleggsbransjen er stor og viktig i alle kommuner i Hallingdal, og at forbedringspotensialet er stort. Den høye aktiviteten innenfor utbygging av både hytter, hus og infrastruktur fører ofte til behov for å transportere overskuddsmasser ut av prosjekter. Regionen mangler godkjente mottak for slike overskuddsmasser, samt system for å dokumentere ombruken.

På bilde: Harald Medgard (Bjella & Medgard) viser prosjektgruppen Hallingdal Pukk & Grus sitt område for gravemasser i Kleivi.

Lovverket sier at idet gravemassene tas ut av byggeplassen er det per definisjon næringsavfall og skal håndteres trygt og forsvarlig. I praksis er det lite kontroll på hvor massene tar veien. Gjennom dette prosjektet ønsker man å kartlegge bransjens holdninger og villighet til å benyttes seg av et gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser.

-Vi sender i disse dager ut en undersøkelse til alle entreprenører i Hallingdal, der vi håper å få svar på hvordan bransjen forholder seg til dagens regelverk, og om det er et potensiale for å etablere et slikt gjenvinningsanlegg i regionen, sier Prosjektleder Ida Marie Flatland fra Hallingdal Næringshage.

Erfaringsutveksling med Nomas i Drammen

Nylig besøkte prosjektgruppen et splitter nytt gjenvinningsanlegg hos NOMAS i Drammensregionen for å hente inspirasjon og høste erfaringer. Anlegget til NOMAS har en kapasitet på 300.000 tonn i året, og mulighet til å både vaske masser vått og tørt. Leder for Nomas Ressurs, Tuva Gravbråten Rooth, viste oss anlegget og delte mer enn gjerne erfaringer med prosjektgruppen.

På bildet: Harald Medgard (Bjella & Medgard) og Tuva Gravbråten Rooth (Nomas).

-Et slikt anlegg er i overkant av hva vi ser for oss å etablere i Hallingdal, men det er veldig inspirerende og artig å se hva som er mulig. I tillegg ser vi for oss at NOMAS vil være en god samarbeidspartner for oss, sier prosjekteier Finn Arne Sundbrei frå Sundbrei Transport.

Samarbeidsprosjekt for Hallingdal

Ressursutnyttelse og materialgjenvinning er ikke nytt for aktørene i prosjektgruppen. Retura Val-Hall tilbyr avfallsløsninger for kildesortering til næringslivet i alle kommunene i Valdres og Hallingdal, samt Krødsherad og Sigdal.

-Vi tror på verdien av samarbeid og at vi må finne gode løsninger sammen med andre. Ettersom masser også kan ha et innhold som krever forsvarlig lagring og til og med deponi, er det også helt naturlig at vi følger et slikt prosjekt, sier Miljø– og forretningsutvikler i Retura Val-Hall, Bernt Ivar Bergum.

Prosjektet er støttet av Sats på Hallingdal, et omstillingsprogram for Hallingdal, som skal stimulere til vekst og skape nye, grønne arbeidsplasser. Dette gir prosjektgruppen mulighet til å gjøre grundige undersøkelser slik at man har et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for en eventuell etablering av et gjenvinningsanlegg i Hallingdal.

Vil også ha dialog med kommunene

Prosjektet vil i tillegg komme i dialog med kommunene for å høre hvordan de stiller seg til et slikt anlegg, og hvordan de forholder seg til regelverket i dag.
-Det er avgjørende for prosjektet at vi har kommunene med på laget, slik at vi etablerer forståelse og like spilleregler, sier prosjektleder Flatland.


Ønsker du å komme i kontakt med prosjektet eller noen i Hallingdal Næringshage?

Kontakt Prosjektleder Ida Marie Flatland, e-post: imf@nhage.no / tlf. 970 89 877.

Skroll til toppen