logo viken

Ekstratilskudd til læreplasser og lærebedrifter

Viken fylkeskommune gir tilskudd til lærebedrifter i bransjer og utdanningsprogram som er særlig utsatte under koronaen. 

Lærebedrifter og opplæringskontor oppfordres til å søke på tilskuddsordningen slik at de enten kan tilby flere læreplasser, eller unngå permitteringer og oppsigelser av lærlinger og lærekandidater.

Bedrifter som tidligere ikke har hatt lærling eller lærekandidat, eller lærebedrifter som tar inn flere lærlinger/lærekandidater enn de har gjort tidligere, og lærebedrifter som overtar permitterte lærlinger/lærerkandidater, kan søke om tilskudd. Søknadsfrist er 20. august.

Opplæringskontorer og selvstendige lærebedrifter kan også søke om tilskudd til opplæring og kurs for lærlinger og lærekandidater. Søknadsfrist er 1. juli.

Les mer om ordningene fra Viken fylkeskommune her. 

Skroll til toppen