Eksport og internasjonal satsing?

Regionrådet i Hallingdal gjennomfører en kartlegging av internasjonale aktiviteter og engasjement fra næringslivet i regionen. Svarfrist er 6. april.

 

Kommunene i Hallingdal ønsker å kartlegge, synliggjøre og styrke internasjonalt samarbeid i kommunene og i næringslivet. En vil skape større forståelse for internasjonalt samarbeid og vise at internasjonalt engasjement kan være et redskap til å nå strategiske mål.

Målene med kartleggingen er å:

  • Finne ut om det er grunnlag for å skape en arena for styrking av kompetanse innen eksport og internasjonalisering.
  • Styrke Hallingdals eksportbedrifter via aktiv samhandling med private og offentlige kompetansemiljøer og virkemiddelapparat.
  • Etablere nettverk lokalt og internasjonalt for å bidra til sterke relasjoner mellom bedrifter, kommuner, samarbeidspartnere og kunder.

Trykk her for å delta i kartleggingen


MER INFO – STØTTEORDNINGER – RESSURSER:
[Populære EU-programmer] [ Finansiering for internasjonal satsing] [EØS-midler] [Horisont Europa] [Go Global] [Kompetansesenteret]

Skroll til toppen