Logo til Viken fylkeskommune

Destinasjonsselskaper får Viken-støtte

Tre destinasjonsselskaper får til sammen nær 1,8 millioner kroner fra Viken fylkeskommune av en ramme på 3 millioner kroner.

 

Det er Hemsedal Turisttrafikklag, Visit Gol og Visit Geilo som har søkt om og fått støtte fra ordningen “Tilskudd til destinasjonsselskaper i Viken vinteren 2020/2021”. Ordningen, med en ramme på inntil 3 millioner kroner, var rettet spesielt mot destinasjoner med stort bortfall av utenlandske vinterturister, og som kunne vise til betydelig reduserte bidrag fra sine medlemsbedrifter. Støtten fordeler seg slik:

  • Hemsedal Turisttrafikklag (1,1 millioner kroner).
  • Visit Gols  (200 000 kroner)
  • Visit Geilos (465 000 kroner)

Les mer her.

Skroll til toppen