Denne gjengen er snart Miljøfyrtårn Sertifisert

Takk til Reine Element, Heilt Bygg og Fysst, for god stemning og gode samtaler rundt bransjens utfordringer og muligheter. Kurset ble ledet av Miljøfyrtårn Konsulent Morten Sohlman og Bærekrafts Ambassadør Camilla Brox.

Vi gleder oss til å se smartere og mer bærekraftige løsninger fremover, det er fortsatt et forbedringspotensialet innen transportløsninger og ikke minst når det gjelder avfallshåndtering på byggeplass. Men det er noen som krever dialog og samarbeid mellom aktørene i verdikjeden.

Vi håper og se mange bedrifter i Hallingdal på felles gruppe sertifisering utover høsten. Erfaringen herfra er at det gav en ekstra dimensjon å gjøre det sammen med gode bransjekollegaer.

Takk til :

Østfold Næringshage for å koble oss sammen med Camilla Brox og støtte fra Viken Fylkeskommune.

Kimen Til vekst for å støtte bedriftene med Miljøsertifisering, og starten på en mer bærekraftig utvikling.

Skroll til toppen