fra skog til bygg

Bygg og anlegg i Hallingdal: Vil du være med i et regionalt fagnettverk?

Hallingdal Næringshage deltar sammen med Buskerud Næringshage i et prosjekt som heter Kompetansepilot .
Det handler om å identifisere behov for kompetanseløft i Bygg og Anleggsbransjen i SMB-bedrifter i Hallingdal, hvor vi skal:
  • Teste ulike metoder og modeller for å kartlegge kompetansebehovet – mobilisere til kompetanseheving.
  • Se på kompetansetilbudene som finnes – er de tilpasset behovene og hvordan kan de bedre tilrettelegges for bedriftene i distriktet
  • Koble etterspørsel av kompetanse til passende kompetansetilbud.

Vil du være med i et regionalt fagnettverk? 

Du vil motta nyttig informasjon om relevante webinarer, fagdager, studieturer, nettverksmøter med temaer som viser hvor digital, fossfilfri, bærekraftig og fremtidsrettet denne bransjen jobber med å bli.

Registrer deg her

Identifisere behov for kompetanse i Bygg og anleggsbransjen

Det regionale fagnettverket
Det handler om å identifisere behov og finne løsninger for deg som er i Bygg og Anleggsbransjen

 

Skroll til toppen