Som medlem i fagnettverket

vil du motta nyttig informasjon om relevante webinarer, fagdager, studieturer og nettverksmøter.
Temaer som viser hvor digital, fossilfri, bærekraftig og fremtidsrettet, denne bransjen jobber med å bli.

Ja takk, jeg vil være med i et regionalt fagnettverk

Besøksadresse
Torpomoen 27
3579 Torpo

Åpningstider
Mandag til fredag
kl 09:00 - 15:00

Skroll til toppen