fra skog til bygg

Bransjesatsing for byggenæringen

Hallingdal Næringshage skal bidra til at bygg- og anleggsbransjen henger med i det grønne skiftet.

Viken fylkeskommune har engasjert de tre næringshagene i Viken til å koble byggenæringen med kompetansetilbydere – gjennom en såkalt “kompetansepilot”. Hallingdal Næringshage skal i denne sammenheng bidra til å koble lokale bedrifters kompetansebehov med de miljøene som tilbyr kompetanseheving. I praksis handler det altså om å identifisere behov og finne løsninger. Det har allerede blitt gjennomført flere webinarer, med ulike tema som særlig har gått på “bygg med tre”. Innholdet i webinarene i tiden som kommer kan formes etter hvert som behovene i næringen blir tydelig. Kom gjerne med innspill.

Temaside for byggenæringen

Vi har laget en egen temaside for byggenæringen der bransjenytt vil ligge tilgjengelig. Her vil det ligge invitasjoner til kommende arrangement, og opptak av tidligere webinar (i de tilfeller det gjøres opptak). Det kan også bli aktuelt med workshops og fysiske møteplasser med tema spesielt for byggenæringen.

Les mer på våre temasider for byggenæringen her.

Bli miljøfyrtårn

En opplagt vei inn i det grønne skiftet er via Miljøfyrtårnsertifisering. Hallingdal Næringshage tilbyr nå også gruppesertifisering av bedrifter som ønsker miljøsertifisering. I midten av oktober startet første gruppe opp. Første kurs er i hovedsak lagt opp digitalt. Det er mulig å melde sin interesse for neste kurs, med oppstart i 2022, alt nå.

Du kan melde din interesse for Miljøfyrtårn her. 

Skroll til toppen