FN's Bærekraftsmål

Bærekraftsprogram 2023 – Første kurs 21. februar

Hallingdal Næringshage jobber med å sette opp et bredt og variert kurs, seminar og arrangements tilbud innenfor Bærekraft og det grønne skifte.

Vi ønsker å bistå det lokale næringslivet best mulig, og er derfor i gang med å utdanne våre egne medarbeidere på flere områder. 

Vi trenger deres innspill på temaer og fagområder hvor det er størst behov for mer kunnskap. Hva er dine behov? Hva er dine kunders behov?

Her er noe av det som kommer fremover:

Vi starter opp med et introduksjonskurs til Bærekraft for bedrifter .

Vi har fått mange henvendelser fra bedrifter som ønsker bistand i arbeidet med bærekraft, men hvor skal man starte?

Det er mange som kjenner seg igjen og det er et meget viktig arbeid som skal gjøres i årene som kommer.

Derfor har Viken fylkeskommune satt av midler for å støtte tiltak som kan bidra til at vi alle kommer i gang med dette arbeidet.

Hallingdal Næringshage kan sammen med Camilla Brox (Bærekrafts Ambassadør/Rådgiver) tilby programmet ´Bærekraftig bedrift´ –  som skal få deg i gang nå.

FEBRUAR ;

Første kurset vil bli med fokus på Bygg og Anleggsbransjen 21. februar – Meld deg på her

Destinasjon-/Reiselivsbransjen står på agendaen, tidspunktet her bestemmes av etterspørselen og ønske om tid for gjennomføring. Vi har planlagt kurs i mai med tanke på at mange er midt i Høysesong, men legger gjerne opp til gjennomføring tidligere om ønskelig.

Kom med innspill!

 

Frokostmøte/Vannhull – Møteplass

Hva er Bærekraft egentlig? Hvordan skal min bedrift forholde seg til det og starte reisen?

Bærekraft som konkurransefortrinn – grønn konkurransekraft.

Miljøfyrtårnsertifisering

Næringshagen er tatt opp i programmet for å bli godkjente miljøfyrtårnkonsulenter. Med dette har vi nok en gang en konsulent for å bistå med Miljøsertifisering av bedrifter, fra mars 2023.

FEB-MARS : Miljøfyrtårnsertifisering. Enkeltvis

APRIL-MAI: Miljøfyrtårnsertifisering – Grupper/Bransjer

Planlagt våren:

Bærekraft som konkurransefortrinn

Bærekraft i markedsføring

 

Mer kommer – vi tar gjerne deres innspill og ønsker på ulike tema, fagdager eller møteplasser.

 

 

 

Skroll til toppen