Bærekraftig Workshop på Hesla gård en suksess

Den 21 februar ble det avholdt Bærekraftig samling for bygg -og anleggs bedrifter.

Hesla Gård satte en perfekt ramme for samlingen, som en av de eldste gårdene på Gol. Det ble servert nydelig lokal mat og Hesla Gård har fokus på  bærekraftig drift.

Etter endt program var de fleste klare for å ta steget videre til  å bli Miljøfyrtårnsertifisert.  Vi setter derfor i gang med et  sertifiserings løp for bygg og anlegg  i april. Gruppe sertifisering med konsulent veiledning fra Næringshagen og Camilla Brox. Mer info kommer.

Vi planlegger å sette opp flere gruppe sertifiseringer utover våren. Det er plass til 6 bedrifter og det må være med 2 personer fra hver bedrift  . Vi vil sette opp bransje tilpassede sertifiserings løp fortløpende på forespørsel.

Det er også mulig å ta enkeltvis sertifisering med konsulentbistand fra April, ta kontakt .

Preliminær gruppesertifiseringsplan:

  • Reiselivsbransjen Hallingdal – Mai
  • Handelsstanden i Gol – April/Mai
  • Geilo Reiseliv Hotell/Restaurant – Mai
  • Hemsedal Reiseliv Hotell/Restaurant – Juni

Dette var Programmet for workshopen på Hesla Gård :

Workshopen vil videreføres i samme format og fungerer som en inspirerende inngang til Miljøfyrtårn sertifiseringen

Bærekraftig bedrift – nøkkelen til suksess

Vi har fått mange henvendelser fra bedrifter som ønsker bistand i arbeidet med bærekraft, men hvor skal man starte?
Det er mange som kjenner seg igjen og det er et meget viktig arbeidet som skal gjøres i årene som kommer.
Derfor har Viken fylkeskommune satt av midler for å støtte tiltak som kan bidra til at vi alle kommer i gang med dette arbeidet.
Hallingdal Næringshage sammen med Camilla Brox (Bærekrafts Ambassadør/Rådgiver) tilbyr programmet Bærekraftig bedrift –  som skal få deg i gang nå!

Tid: Tirsdag 21. februar kl. 08.30 – 13.45
Sted: Hesla Farm på Gol, Hemsedalsvegen 23, 3550 Gol
Pris: Egenandel for medlemmer kr 1000,- / ikke medlem 1200,- per pers. Prisen ink. kursdeltagelse, frokost, kaffe og lunsj. Kurset er støttet av Viken Fylkeskommune.

Innhold i workshopen

1. Foredrag – Bærekraftige bedrifter – tilpasset Bygg- og anleggsbransjen
2. Workshop – hvordan utarbeide Bærekraftige strategier og planer
3. Individuell veiledning for bedrifter som ønsker hjelp til å ferdigstille planene / komme i gang, samt hvordan man kan kommunisere sitt bærekrafts fokus på rett måte.

Det må være med to personer per bedrift, og vi anbefaler at det er personen som er Bærekraftsansvarlig sammen med daglig leder/styreleder.
Det er begrenset antall plasser: Maks 11 bedrifter – 2 personer per bedrift.

Program

Kl. 08.30-08.45: Frokost og Mingling. Servering av enkel frokost og kaffe.

Kl . 08.45-09.45: Foredrag: Bærekraftig Bedrift – nøkkelen til suksess. Kursansvarlig Camilla Brox viser oss hvordan ulike bedrifter jobber med å sikre bedriftens bærekrafts fokus gjennom gode strategier og grønne forretningsmodeller. Hun vil vise hvordan bedrifter har valgt Bærekraftsmål for egen bedrift, planer knyttet til disse og hvordan bedriften kommuniserer sine budskap.

Kl. 10.00-13.00: Workshop

  • Utvikling av strategier og planer for den enkelte bedrifts bærekrafts arbeid.
  • Vi skal se nærmere på hvordan man kan kartlegge miljøpåvirkningen bedriften har i dag.
  • Vi skal finne forretningsmuligheter knyttet til veien videre.
  • Etter workshopen skal den enkelte deltager ha en klar plan for hvordan ta arbeidet fra planverk til realisering og kommunikasjon.

Kl. 13.00-13.45: Vi avslutter med en hyggelig lunsj på Hesla Gård. Mulighet for “grab and go” om du må videre, men vi håper så mange benytter anledningen til en hyggelig prat med bransjekollegaer. Uansett sørg for at du er bærekraftig resten av dagen 🙂

Individuell veiledning – bookes i etterkant av workshopen

Etter workshopen tilbyr vi 1-1 veiledning for de bedriftene som ønsker det. Jobbe med en videreutvikling av det planverket som ble etablert på workshopen. Hallingdal Næringshage stiller i tillegg med en veileder som kan bidra i arbeidet med å konkretisere planene. Bedriftene skal sitte igjen med en fremdriftsplan med tydelige hovedmål, delmål, samt datoer for milepæler.

Spørsmål rettes til Hallingdal Næringshage: post@nhage.no, eller ring Morten Sohlman tlf. 970 62 610 / Ida Marie Flatland 970 89 877

 

 

Skroll til toppen