logo viken fylkeskommune

Alle bedrifter kan få støtte til kompetanseløft

Viken fylkeskommune har nå åpnet opp for at alle bedrifter i Viken kan søke om støtte til bedriftsintern opplæring (BIO-midler).

BIO-ordningen skal stimulere til omstilling. Ordningen har gått i flere runder, gjennom koronapandemien, men da forbeholdt bedrifter som har vært rammet av pandemien. Nå er dette vilkår fjernet slik at alle bedrifter kan søke. Det er løpende søknadsbehandling. Ordningen blir videreført også utover i 2022.

Hvilken kompetanse har dere i bedriften, og hva mangler for å komme dit dere ønsker å være? Det er viktig å kartlegge hva man har, og hvor man vil, før man skisserer en løsning. Et sted å starte er derfor kompetansekartlegging. Det er ulike måter å gjøre dette på, men et eksempel på et støtteverktøy kan være DigitalNorway sitt kartleggingsverktøy som du kan lese mer om her.

Når dere vet hva dere har og hvor dere skal, kan dere finne en ekstern kompetansetilbyr. Viken kan støtte lønnskostnader til ansatte som deltar på opplæringen og til å betale for den eksterne kurstilbyderen. Hver bedrift kan få støtte til 50% av prosjektkostnadene oppad til 700.000 kroner per bedrift. Egeninnsats/egen tid kan inngå som del av de resterende 50% prosentene. Med andre ord trenger ikke bedriften gå inn med faktiske penger. Det er dog en begrensning på tilskudd på 75.000 kroner per ansatt.

Tips til søknad: 

  • Les vilkårene nøye (klikk videre under).
  • Gjør en grundig kompetansekartlegging.
  • Finn en kompetansetilbyder før dere søker.
  • Sett opp budsjett som viser at bedriften dekker 50% selv (med egne timer om ikke annet).
  • Sett deg inn i hvordan riktig timesats beregnes.
  • Forklar grundig kompetansebehovet for omstilling.
  • Forklar hvordan opplæringen er planlagt.

Ta gjerne kontakt med oss i næringshagen for bistand.

Les mer om ordningen her.

Se opptak av webinar i regi av NHO Viken Oslo om ordningen, og med eksempler fra bedrifter som har søkt og fått støtte gjennom ordningen tidligere.

Skroll til toppen