Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.
fra skog til bygg

Miljødokumentasjon gir muligheter og konkurransefortrinn

Miljødokumentasjon er mye mer enn bare krav. Det gir også muligheter for din bedrift til å skape deg et konkurransefortrinn.

Buskerud og Hallingdal Næringshage inviterer til webinar der både dagens krav og framtidige krav til ulik miljødokumentasjon er tema. Webinaret vil omhandle krav fra det offentlige, i form av lover og forskrifter, men også hva ulike markedsaktører vil sette som krav framover innenfor områdene miljø og klima.

Gjennom webinaret vil vi presentere gode eksempler på hvilken miljødokumentasjon som er påkrevd, hva som blir nødvendig i framtiden, og hvordan miljødokumentasjon også kan benyttes som en mulighet for egen bedrift.

Tid: Torsdag 7. april kl. 08:30-10:00.

  • 08:30-0840: Velkommen, kort introduksjon og informasjon
  • 08:40-09:05: Miljødokumentasjon – krav fra marked og myndigheter, Andreas Brekke, NORSUS
  • 09:05-09:30: Miljødokumentasjon inn i bedrift – hvordan jobbe med det i praksis og hvilke fordeler kan det gi. Tina Sletbak-Akerø/Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien
  • 09:30-09:50: Erfaringer fra bedrift som har utviklet nytt produkt – hvordan forholde seg til dokumentasjonskrav. Thomas Lindblad, Wopas
  • 09:50-10:00:   Oppsummering

Kort om deltakerne i webinaret

NORSUS Norsk Institutt for bærekraftsforskning AS har jobbet med sirkulærøkonomi i 30 år – og begynte arbeidet lenge før begrepet fantes. NORSUS ivrer for bedre bruk av ressurser, fra produktnivå til et overordnet samfunnsnivå, og forsker derfor på miljø- og ressurseffektivitet ved hjelp av livsløpsvurderinger (LCA). I dag er instituttet et av Europas ledende forskningsmiljøer innenfor fagområdet.

TREINDUSTRIEN er en bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer. Treindustriens Landsforening er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). BNL er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen.

WOPAS AS er en internasjonal start-up basert i Ål i Hallingdal som har satset på mulighetene som ligger i å kombinere materialegenskapene fra tre og polyeten (Wood Plastic Systems) til produkter som er svært klima- og miljøvennlige – med lang holdbarhet.

Webinaret tilbys gjennom Kompetansepilot, et prosjekt i regi av Viken fylkeskommune.

Se opptak av webinaret her:

Last ned presentasjonen fra NORSUS her.

Last ned presentasjonen fra TREINDUSTRIEN her.

Last ned presentasjonen fra WOPAS her.

Last ned presentasjonen fra TREGRUPPA her.

Last ned invitasjonen til fagdag 20.april her.

Påmelding

Billetter are not available as this arrangement has passed.

Når

Dato:
7.4.22
Tid:
08:30 - 10:00
Kostnad:
Gratis

Hvor

På nett

Other

Kategorinavn
WEBINAR
Skroll til toppen