Laster Arrangementer

Hvordan skape et grønt og framtidsretta Hallingdal?

Dato: 8.mai

Tid: 09:00 – 12:00

Sted: Innovasjons- og bærekraftssenteret Torpomoen, hovedbygget, 2.etasje

 

Verden, Norge og Hallingdal står ovenfor vår tids største utfordring: Klimaendringene. Disse endringene utfordrer oss til å tenke nytt, handle klokt og mobilisere alle kreative krefter for en bærekraftig fremtid. Vi står i en tid da vi må utnytte ressursene bedre og redusere klimagassutslippene. Det grønne skiftet er ikke lenger et valg, men en nødvendighet. Både for enkeltindivider, men også bedrifter, kommuner og andre aktører. Hallingdal har allerede tatt viktige skritt mot å møte disse utfordringene med innovasjon og bærekraftige løsninger. For å bygge videre på dette, inviterer vi til en innovasjonslab.  Dette er en åpen workshop for å utforske, utvikle og akselerere løsninger som kan lede vår region inn i en grønnere fremtid.

Hva kan du forvente?

Velkommen: Guro Flatland Veslehaug, Klimakoordinator for Hallingdal. Kort presentasjon av Regional plan for klima, natur og klimatilpasning som er under utarbeiding

Åpningsinnlegg: Knut Magne Rukke, bonde, grunneier i fjellet, ivrig skiløper og ildsjel.“Hvorfor stoppe preparering av skiløypene? Skal hytteutbygging dempes? Knut Magne vil utfordre oss på: «Når er nok, nok?»

Innovasjonslab: Delta i en åpen og hands-on økt for å utvikle nye ideer og løsninger som adresserer våre spesifikke klimautfordringer ved global oppvarming, med konsekvenser som ekstremnedbør og flom til jord- og steinskred.

Nettverksbygging: Møt og samarbeid med andre næringsaktører, entreprenører og kreative sjeler som deler din visjon om en bærekraftig fremtid.

Planlegging for handling: Sammen kommer vi frem til en konkrete punkter for hvordan vi kan fremme grønn omstilling og sikre at Hallingdal er i fronten av det grønne skiftet. Etter selve workshoppen så får alle tilgang til resultater og oppsummering.

Vi har erfart at det å få mange mennesker til møtes for å tenke sammen så får vi ofte til nye synergier. Din deltakelse er essensiell for å skape en fruktbar dialog og innovative løsninger for vår region og en bærekraftig reise videre.

Målgruppe: Enkeltindivider, ledere og ansatte i næringsliv, kommuneansatte og kommunerepresentanter – alle som brenner for å bidra til en grønnere, mer bærekraftig fremtid for Hallingdal.

Påmeldingsfrist 1.mai 2024. Arrangørene sørger for noe å bite i!

Ved spørsmål om arrangementet – ta kontakt med Adnan Helja – ah@nhage.no

Påmelding

Innovasjonslab "Hvordan skape et grønt og framtidsretta Hallingdal?" Delta i en åpen og hands-on økt for å utvikle nye ideer og løsninger som adresserer våre spesifikke klimautfordringer ved global oppvarming, med konsekvenser som ekstremnedbør og flom til jord- og steinskred.

Vennligst fyll inn alle de obligatoriske feltene

Send bekreftelse til:

Når

Dato:
8.5
Tid:
09:00 - 12:00
Kostnad:
Gratis

Hvor

Torpomoen
Torpomoen 27
3579 Torpo
Telefon:
32 08 29 20

Other

Kategorinavn
Innovasjonslab
Skroll til toppen