Laster Arrangementer
 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Miljøfyrtårnsertifisering Reiseliv og Handel

 

Gruppesertifisering Hemsedal – gruppe 2

Gruppesertifisering med oppstart 18.september

Miljøsertifisering vil kunne støttes i sin helhet av Kimen til Vekst, bedriften er selv ansvarlig for å søke støtte. Se mer info lengre ned i saken. 

SISTE sjanse til å få et halvdags Introduksjonskurs i Bærekraft og Miljøfyrtårnsertifisering dekket !!

Sammen med Bærekraftsambassadør Camilla Brox har vi nå satt opp en gruppebasert Miljøfyrtårnsertifisering for bedrifter i Hemseda med oppdatert 18.september. Det er plass til 6 bedrifter med 2 personer fra hver bedrift. Vi anbefaler at det er daglig leder/styreleder og en Bærekraftsansvarlig i bedriften som deltar. Miljøsertifiseringen vil bli ledet av Camilla Brox i samarbeid med Miljøfyrtårnkonsulent Morten Sohlman fra Hallingdal Næringshage.

Tid: Oppstart 18. september (minimum 4 bedrifter)
Sted: Hemsedal  (Sted avklares nærmere etter påmelding)

Litt om kurset

 • Bedriften må velge ut én dedikert person som deltar på møter og har det interne ansvaret for sertifiserings prosessen (en Miljøfyrtårnansvarlig).
 • Miljøfyrtårnansvarlig og andre i bedriften, må belage seg på noe jobb mellom møtene for å komme i mål med sertifiseringen i løpet av kursperioden.
 • Bedriften må ikke være for kompleks. (Ordningen er i første rekke beregnet på bedrifter som skal sertifiseres etter Miljøfyrtårns generelle krav og inntil ett bransje krav)
 • Man må finne frem og ha med dokumentasjon om virksomheten til samling 2.
 • Felles arbeidsmøte i slutten av september for ferdigstillelse av kriteriesett og alle kategorier, miljøpolicy, og tiltak.
 • Sertifiseringsmøte med ekstern sertifisør i oktober. (etter avtale med hver enkelt bedrift)

PROGRAM

Mandag 18. september:

13.00 – 16.00: Oppstartsmøte Miljøfyrtårnsertifisering (påmeldte bedrifter)

 • Introduksjon i Miljøfyrtårnportalen,
 • Valg av kriteriesett, styringsverktøy, fFelleskriterier og bransje kriterier
 • Introduksjon til vesentlighetsanalyse og miljøpolicy.

 

Onsdag 20. september:

08.30 – 12.00 Arbeidsmøte (3-4 timer):

 • Miljøkartlegging – det vil bli sendt info i forkant om hva bedriften må ha klart/ha med til arbeidsmøte
 • Arbeidsmiljø, Innkjøp og verdikjeden
 • Miljøregnskapet, Hvordan ser det ut, hva kan det brukes til?

13.00 – 16.00: Befaring hos den enkelte bedrift 

 • Vi beregner ca. 2 timer hos den enkelte bedrift.

 

Vil du melde deg på eller har spørsmål om kurset?

Ta kontakt med Morten Sohlman – Hallingdal Næringshage
ms@nhage.no / Tlf. 970 62 610

Ordinære kurskostnader: 

 • Sertifiseringskurs Kr 12 500 / kr 15.000 (10 + ansatte)
 • Konsulent oppfølging 10 timer kr 11.000,-
 • Ved behov for Ekstra oppfølging kr 1250 pr time.

Prisen inkluderer kursavgift og kursmateriell. 

*Avgifter til Stiftelsen Miljøfyrtårn komme i tillegg. Avgiften er for tiden på 4100 kroner for virksomheter med 0-9 årsverk og dekker etableringsgebyr og årsavgift det første året. Du finner fullstendig oversikt over etableringsgebyr og årlig serviceavgift for virksomheter etter antall årsverk her.

Ekstra støtte fra Hallingdal Næringshage utover det som inngår i tilbudet  har en timepris på 1250,- (eks. mva) per time. Medlemmer og målbedrifter har egen timepris.

Kostander vil ikke påløpe uten at dette er avtalt på forhånd.

Støtte fra Kimen Til Vekst

Kimen Til Vekst kan gi ekstra økonomisk støtte til din bedrift og bidra med dekning av kostnader til konsulent om du behøver det for å gjennomføre programmet.

Selve program kostnaden og avgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn kan etter søknad dekkes med 12.500 kr for bedrifter med 0-9 årsverk, og 15.000 kr for bedrifter mer enn 10 ansatte. I tillegg kan bedriften få dekket kostnader for ti timer med konsulent med inntil 11.000 kr.

Søkere må være en bedrift eller en avdeling av en bedrift i Hallingdal. Bedriften må ha et positivt årsresultat siste år.

 

Påmelding

Billetter are not available as this arrangement has passed.

Når

Dato:
20.9.23
Tid:
18:30
Kostnad:
Gratis

Arrangør

Hallingdal Næringshage AS
E-post:
post@nhage.no

Other

Kategorinavn
MILJØFYRTÅRN - KURS
Skroll til toppen