Vi vil at du skal lykkes

.Vi jobber for utvikling i etablerte bedrifter, og ønsker å bidra til vekst for næringslivet i hele Hallingdal. Vi kan være en sparringpartner både for deg som akkurat har etablert en virksomhet eller for deg som har drevet bedrift en tid og som søker utviklingspartner(e), råd og veiledning for videreutvikling.
Velger du å starte et samarbeid med oss blir din bedrift vårt arbeidsmål – det vi kaller en målbedrift.
Gjennom samtaler kan vi sammen finne frem til hva slags behov din bedrift har, og lage en plan for videre framdrift.

Jeg ønsker å utvikle min bedrift!
Her kan du lese mer om å bli målbedrift og hvilke fortinn det gir.

Skroll til toppen