Et lederutviklingsprogram for deg som vil jobbe aktivt med å utvikle leder­skapet i arbeids­hverdagen. Og få et felleskap med andre ledere i samme situasjon.

 

Hallingdal trenger ledere som aktivt vil jobbe med å utvikle sitt lederskap. AFF Driv Hallingdal er ett tilbud for deg. Her kan du delta i ett lederutviklingsprogram, samtidig som du følger opp din vanlige lederjobb, og du får ett nettverk blant andre ledere i Hallingdal og nasjonalt. 

Programmet vil være en kombinasjon av moduler på Gol, med digitale samlinger der du treffer studenter fra hele landet.  Du vil få tilbud om en mentor fra næringslivet lokalt som støtter deg faglig gjennom programmet. 

Dette lederutviklingsprogrammet er et samarbeid mellom Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole (AFF), Kimen til Vekst og Hallingdal Næringshage. I en verden som går raskere og raskere og som blir mer og mer kompleks og uforutsigbar er det ikke alltid lett å finne tid til å utvikle seg.

 

 

OM DRIV

Driv er en helt ny og spennende leder­utviklings­reise. Vi kombinerer 70 års erfaring fra ledelses- og organisasjons­utvikling med det vi har lært før, under og etter pandemien om digital og smidig utvikling.

Du jobber aktivt med å utvikle lederskapet ditt i arbeids­hverdagen og får et felleskap med andre ledere i samme situasjon. Dere knyttes sammen gjennom både teknologi og fysiske møter slik at dere kan hjelpe og støtte hverandre i en travel hverdag.

 

PROGRAMDESIGN

I motsetning til veldig mange andre utviklingsløp ligger ikke hovedfokuset i Driv på samlingene. Samlinger er et av mange virkemidler vi tar i bruk for at du skal utvikle deg på en god måte. Når vi møtes fysisk er det fordi det er virkelig viktig for utviklingen din. Hovedvekten av arbeidet ligger i det som skjer i arbeidshverdagen din. Du vil få tilgang på litteratur, videoer og podcaster. Du vil få eksperimenter og øvelser du skal gjennomføre, også sammen med teamet ditt.

Du får også oppfølging av prosjektet ditt og din utvikling i læringsteam med dedikert team konsulent fra Driv-teamet. Vi tar i bruk virkemidler som app, nudging, digitale samlinger, digitale tavler, chat, sosiale grupper, pop-up aktiviteter og annen læringsteknologi. I Driv er det ikke enkelt elementene som utgjør forskjellen. Det er den store helheten.

 

STEG 1

Jeg – vi – sammen

 • Hvordan sikre læring og utvikling
 • God oppstart i team
 • Verdier
 • Relasjoner

 

STEG 2

Tillit – utvikling og innovasjon

 • Hvordan utforske
 • Hvordan være nysgjerrig
 • Psykologisk trygghet
 • Tillit

 

STEG 3

Det er KRISE!

 • Kriseledelse
 • Stress håndtering hos meg selv og andre
 • Konfliktsamtaler
 • Krisesimulering

 

STEG 4

Personlig innsikt og utsikt

 • Meg som leder
 • Meg i teamet
 • Tilbakemeldinger
 • Ærlighet med kjærlighet
 

STEG 5

Ledelse for verdiskaping

 • Hvordan skape og måle verdi?
 • Hva verdsettes hos oss?

 

STEG 6

Endring, læring, endring, læring

 • Læring
 • Endringskapasitet
 • Feilefest
 • Justering av retning

 

STEG 7

Driv

 • Livslang læring
 • Fart inn i nye prosjekter
 • Det grenseløse arbeidslivet
 • Evaluering og forbedringsforslag

Seniorkonsulent, Heidi Kristina Westli, vil lede deg gjennom programmet.

Tlf: 930 69 685
Mail: heidi-westli@aff.no

Les mer om Heidi her

PRAKTISK INFORMASJON

TID: (mer info kommer)
STED: (mer info kommer)


PRIS: Prisen for hver enkelt deltager er redusert gjennom ett samarbeid med Kimen til vekst. For målbedrifter i Hallingdal næringshage (HNH) vil prisen være kr 25.000 pr deltager for kvinnelige ledere i næringslivet, for mannlige ledere vil den være kr 35.000. 

Både Hallingdal Næringshage og Kimen til vekst ønsker å bidra til at flere kvinner ønsker å ta lederjobber i Hallingdal, derfor er dette incentivet lagt inn til arbeidsgiverne. Normal pris for AFF DRIV deltagelse er kr. 72.000,-.

Programmet gjennomføres med en kombinasjon av fysiske og digitale møter, samt andre teknologiske løsninger. Driv ønsker å støtte opp under lokale initiativer. Vi bruker derfor mindre, lokale, aktører for de fysiske samlingene.

 

OPPTAK

Det er løpende opptak til Driv. Du kan søke slik du selv foretrekker. Det kan være en video, dans, sang eller noen linjer i et dokument eller en e-post. Det er opp til deg. Du kan også søke ved å ringe, bare slå på tråden for en prat!

 

Det som det er viktig at kommer tydelig frem er:

 • Hvem er du?
 • Hvorfor vil du være med på Driv?
 • Hva ønsker du å utvikle i ditt lederskap?
 • Hva vil du utvikle i virksomheten din (strategisk satsing, endringsprosjekt, innovasjon eller lignende)?
 • Et viktig mål er at du skal involvere de du jobber tett med, hvem er det?

Vil du vite mer om lederprogrammet Driv i Hallingdal – Ta kontakt med:

Daglig leder i Hallingdal Næringshage
Bjarte Reve
Tlf: 971 09 585
Mail: br@nhage.no

Vi samarbeider om lederprogrammet Driv i  Hallingdal:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å melde deg på nyhetsbrevet godtar du å motta informasjon og markedsføring fra Hallingdal Næringshage. Du aksepterer samtidig vår personvernerklæring. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet.
Skroll til toppen