Wopas på The Explorer

Wopas – Først ut på ny eksportsatsing

Theexplorer er navnet på norges nye, grønne platform for eksport. Wopas er første bedrift fra Hallingdal som er inkludert i porteføljen.

 

The Explorer er en tjeneste som knytter globale utfordringer opp mot grønne løsninger. I skrivende stund er nærmere 400 norske selskaper registrert. De er alle tilbydere av løsninger på noen av verdens økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer. The Explorer skal være et verktøy som knytter utfordringene opp mot selskapene som sitter med løsningene.

Wopas først ut fra Hallingdal 

Med resikulerbare kraftstolper, av naturlig skog og resirkulert plast, ønsker nå Wopas gjennom theexplorer å nå ut til et internasjonalt marked, også utenfor Skandinavia. Alle løsningene på The Explorer må svare ut ett eller flere av FN’s bærekraftsmål, og bidra til å redusere klimagassutslipp eller andre negative miljøeffekter. Wopas løser flere problem og kan erstatte mindre bærekraftige alternativer.

  • Wopas-stolpene er laget av giftfrie materialer, og inneholder heller ikke farlige kjemikalier som er til skade for luft-, vann- eller jordforurensing.
  • Wopas-stolpene kan bidra til å gjøre energisektoren mer bærekraftig.
  • Wopas-stolpene har en lang livssyklus og er laget for å kunne resikruleres.

Les hvordan Wopas presenterer seg for det internasjonale markedet her.

Kobler bedrifter med investorer

Gjennom The Explorer vil norske myndigheter legge til rette for at Norge kan gi hele verden tilgang til kvalitetssikret norsk teknologi av høy standard. The Explorer har en «matchmaking»-funksjon som knytter bedrifter og investorer fra hele verden opp mot relevante norske selskaper.

Alle internasjonale bedrifter og investorer kan fritt bruke The Explorer til å finne kvalitetssikrede norske bedrifter med bærekraftige løsninger. «Matchmaking»-funksjonen identifiserer den leverandøren som er mest relevant for deres behov, og setter dem i kontakt med riktig person.

Kan også vurdere din bedrift

Alle norske bedrifter kan registrere seg gratis på The Explorer. Løsninger som oppfyller kriteriene, publiseres på TheExplorer.no og blir en del av «matchmakingen». De blir også promotert på sosiale medier og der Norge markedsføres internasjonalt. Kriteriene er:

  • Løsningene må være grønne
  • Løsningene må være rettet mot minst ett av FNs bærekraftsmål
  • Løsningene må komme fra en bedrift som ivaretar god forretningsskikk
  • Løsningene kan være små, store, enkle, avanserte, billige eller kostbare. Både etablerte og nyetablerte selskaper kan være en del av The Explorer.

Trykk her for å melde deg på i dag. Fyll inn et kort registreringsskjema, og så ordner Explorer-teamet resten.

Les mer om Theexplorer her.

Skroll til toppen