Viktige skritt i grønn retning

Nettsida www.gronnveksthallingdal.no presenterer forprosjektet med samme navn, men er også en ressurs for bærekraftig utvikling.

 

På et webinar 26. februar blei Grønn Vekst Hallingdal presentert, som første post på programmet. (Se opptak av hele webinaret under). Prosjektet er eid av Regionrådet for Hallingdal, og støtta økonomisk av Viken fylkeskommune. Forprosjektet starta i 2019, og har hatt som mål å samle kunnskap og mobilisere til grønne vekstmuligheter, ikke minst med utgangspunkt i de naturgitte forutsetningene som Hallingdal har i vannkraft og skog som ressurs.

-Jeg tror gronnveksthallingdal.no vil fungere veldig godt som en startportal for de som vil vite mer, sier prosjektleder Kristian Akervold.

Besøk www.gronnveksthallingdal.no her.

Engasjert for norske sidestrømmer

En rekke ressurser og samarbeidspartnere er blant annet omtalt på nettsida, slik som for eksempel det norsk-svenske Interreg-prosjeketet BioEconomyRegion, der særlig tre og biomasse står sentralt.

Gjennom forprosjektet Grønn Vekst Hallingdal er han engasjert av BioEconomyRegion for å ta et særlig ansvar for oppfølging på norsk side av det som kalles “sidestrømmer”. En sidestrøm kan litt enkelt forklares med en rest i en produksjonslinje som ikke er hovedproduktet, men som utnyttes som en ny ressurs i stedet for som avfall.

Lurer du på om det kan være potensielle sidestrømmer i din virksomhet, så er det altså bare å ta kontakt her.

Et fyrtårn blant Miljøfyrtårn

En etter hvert vanlig måte å gjøre bedriften mer bærekraftig på er gjennom Miljøfyrtårn. I anledning at Sparebank 1 Hallingdal Valdres nylig fikk prisen årets miljøfyrtårnbedrift 2020 i kategorien konsern og store bedrifter, gjestet adm. dir Knut Oscar Fleten også webinaret. Oppfordringen til andre bedrifter, små som store er klinkende klar: Bli miljøfyrtårn.

Gavepakke for de som vil sertifiseres

Elin Lie, i Miobedrift er en av flere som kan hjelpe virksomheter til å bli sertifisert. Bedrifter som ønsker å komme i gang med ordningen kan ta kontakt med Miobedrift direkte eller med Hallingdal Næringshage. MioBedrift vil tilby en “gavepakke”, i form av et rimelig opplegg for en gruppe av bedrifter, i samarbeid med Hallingdal Næringshage.

Se hele webinaret i opptak her:

Skroll til toppen