To ledige stillinger i Regionrådet for Hallingdal

Har du et ønske om å arbeide med klima og det nye grøne skiftet?
Det nye Hallingdal Bærekraftsenter utlyser to nyopprettede stillinger i 100%. Hallingdal Bærekraft, er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen Hallingdal, kommunene, fylkeskommunen, Regionråd og næringslivet.

Bærekraftsenteret skal på sikt ha 5-6 stillinger som skal styrke og kraftsamle klimaarbeidet, øke innsatsen for å møte det grønne skiftet og tilstrebe å få til grønn næringsutvikling. Hallingdal Bærekraft utlyser nå ut to nye stillinger med Regionrådet for Hallingdal som arbeidsgiver.

KLIMAKOORDINATOR FOR HALLINGDAL
100% fast stilling fast

Vi søker deg som skal koordinere innsatsen for klima og miljø i Hallingdal i årene som kommer. Både kommunene, næringsliv og privatpersoner må sammen gjøre sitt for at Hallingdal skal nå de nasjonale klimamålene og utvikle samfunnet i en retning som er basert på FNs bærekraftmål. Til dette trengs det en person som kan være en pådriver og til inspirasjon for alle som må bli involvert i å løse vår tids største utfordring.

Arbeidsoppgavene vil være mange og variert og vi trenger en som kan:

 • Utarbeide felles klimaplan for kommunene i Hallingdal. Denne planen vil ta utgangspunkt i de felles klima- og miljøutfordringene kommunene står ovenfor, og hvor man bør ha en felles innsats.
 • Koordinere og lede felles klimasatsning mellom kommunene og næringsliv.
 • Være pådriver for klimahandling i praksis og gjennom prosjekt og faktiske tiltak jobbe med:
   • Fossilfrie byggeplasser
   • Enøk – Energieffektivitet
   • Klimaregnskap – Klimabudsjett for Hallingdal
   • Arealregnskap – Arealnøytralitet
 • Ha tett samarbeid med Klima Viken, Viken Fylkeskommune og andre klimapartnere i Viken.
 • Drive informasjons- og påvirkingsarbeider
 • Ha oversikt over internasjonale, europeiske, nasjonale, regionale og lokale utviklingstrekk, innovasjon, kunnskap og planer innenfor klimarisiko, klimagassutslipp og klimatilpassing.

 

Hva betyr dette for deg?

 • Du får en helt unik stilling – aldri vært utlyst i Hallingdal før.
 • Du har stor fleksibilitet får mulighet til å påvirke egen arbeidsdag og utvikling.
 • Du vil jobbe med små og store prosjekt i hele dalen og vil få stor variasjon i arbeidshverdagen.
 • Du får arbeidssted på Hallingdal bærekraft, et kontorfelleskap hvor stillinger innenfor
  bærekraftarbeider i Hallingdal skal bli samlet. Lokalisering er enten på Torpomoen eller på Flåe Veksthus.

 

Vi ønsker at du har:

 • Et sterkt klima og miljøengasjement.
 • Relevant utdannelse eller kompetanse innen klima- og miljøarbeider/sirkulærøkonomi.
 • Gode samarbeidsevne og god evne til å engasjere, kommunisere, motivere og få folk med.

 

 

PROSJEKTLEDER – KLIMASMART SIRKULÆRØKONOMI I HALLINGDAL OG VIKEN
3-årig STILLING

Vi søker deg som kan hjelpe oss med overgangen til lavutslippssamfunnet – fra lineær til sirkulær økonomi. Sirkulære prosjekt kan være lønnsomme for kommuner, næringsliv og samfunnet på sikt. Det kan være reparasjon og gjenbruk av utstyr, reduksjon av matsvinn, eller redusert forbruk. Hallingdal søker deg som kan drive dette prosjektet sammen med det offentlige, næringslivet og aktører i avfallbransjen i Hallingdal. Det vil også være viktig å samarbeide med kommunene i Viken.

De meste sentrale arbeidsoppgavene vil være å tilrettelegge for at sirkulærøkonomi blir en integrert del av kommunene sitt arbeid. Eksempel på oppgaver som kan ligge til denne stillingen er informasjonsutveksling og kompetansebygging for alle kommunene, samt å fremme gode sirkulærøkonomiske løsninger som:

 • Økt kildesortering og resirkulering
 • Mer ombruk og redusert forbruk
 • Økt bruk av fornybar energi
 • Bærekraftig matproduksjon og redusert matsvinn

Hva betyr dette for deg?

 • Du tilstreber hele Veket fra Hallingdal
 • Du får tilgang på gjentatte lokaler og regionale fagnettverk som jobber med sirkulærøkonomi.
 • Du har stor fleksibilitet til å påvirke egen arbeidsdag.
 • Vi har kontorplass både på Flå Vekshus og på Torpomoen i Ål kommune, men kan være fleksibel
  på dette innenfor Hallingdal sine grenser.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har et sterkt klima og miljøengasjement.
 • Du forstår hva sirkulærøkonomi er, og har relevant utdannelse eller kompetanse innen
  sirkulærøkonomi.
 • Det er en fordel om du har prosjektlederutdannelse eller erfaring fra prosjektledelse.
 • Du har gode samarbeidsevne og liker å jobbe i team.
 • Du jobber selvstendig mot mål som er fastsatt i prosjektet.

 

Søknadsfrist på begge stillingene er: 05.03.2023

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til:
Jan Olav Helling, daglig leder i Regionrådet
Tlf 992 87 897
Søknad på e-post til joh@hallingdal.no

Skroll til toppen