logo doga

Støtte til inkluderende design

DOGA kan gi støtte til virksomheter som vil utvikle mer brukervennlige og inkluderende produkter, tjenester, grafisk design eller digitale løsninger.

 

DOGA (Design og Arkitektur Norge) kan dele ut støtte på inntil 125.000 kroner (inkl.mva) til åtte nyskapingsprosjekter i næringslivet. Støtten kan gis til både forprosjekter og prosjekter som alt er igangsatt. Det må ligge til grunn en ambisjon om universell utforming utover lovens minimumskrav.

Med universell utforming menes utforming av produkter, tjenester og digitale løsninger på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassinger.

Søknadsfristen er 21.mai.

Les mer om ordningen her.

Skroll til toppen