logo doga

Søk om DIP-midler

Innovasjon og nytenkning er viktigere enn noen gang. Vil din bedrift bruke designmetodikk til å finne nye løsninger?

Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler DOGA ut 9 millioner til virksomheter som vil involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Søknadsfristen 25. mai.

Designdrevet innovasjon handler om å sette brukeren i fokus allerede fra prosjektstart. Hvis designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter og tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov. Kunnskapen om brukerne blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser. Målet er å skape helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer.

Les mer om ordningen her.

Skroll til toppen