logo viken

Søk midler til kompetanseløft

Det er fremdeles mulig å søke støtte til kompetanseheving gjennom Viken-ordningen Bedriftsintern opplæring (BIO).

Mange bedrifter har fått støtte til kompetanseheving gjennom 2020-2021 og i 2022. Ordningen som går under navnet Bedriftsintern opplæring (BIO) har løpende søknadsbehandling.

Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene.

Kort om BIO-ordningen

  • BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en nødvendig omstilling.
  • Omstillingen kan være endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.
  • Midlene skal brukes til opplæringstiltak blant ansatte i Viken.
  • Dere kan søke om inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

Les mer om den her.

Skroll til toppen