Nytt prosjekt: Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet

-Et felles løft for Sirkulærøkonomi i Viken

Innføring i sirkulærøkonomi og kompetanseheving for næringslivet vil få fokus i Næringshagenes nye prosjekt, «Sirkulærøkonomi i disktriksnæringslivet”. Formålet med prosjektet er å gjennomføre et felles løft for arbeid med sirkulærøkonomi for næringslivet i Viken.

Sirkulærøkonomi, hva er det egentlig?

I lys av bærekraftig utvikling og krav som kommer må næringslivet ta del i det grønne skiftet og finne nye gode løsninger for hvordan vi forvalter ressursene våre. Arbeid med sirkulærøkonomi blir en viktig del av dette, men hva betyr det egentlig?

Begrepet sirkulærøkonomi betyr at vi gjenbruker ting i stedet for å kjøpe nytt. Enkeltpersoner og organisasjoner blir brukere av ressurser og produkter, ikke forbrukere. Vi unngår at produkter blir avfall ved å resirkulere, reparere eller gjenprodusere varer som går mot slutten av sin levetid. Dermed får produkter et nytt liv selv om den opprinnelige bruken er over.

For næringslivet og bedrifter betyr det at man må se på nye sirkulære forretningsmodeller, og revurdere måten man produserer på i dag. Produkter må designes på en ny måte for å kunne gjenbrukes, repareres og resirkuleres. Vi må få ned andelen avfall og dermed også redusere brukes av nye råvarer.

Sirkulær økonomi kan illustreres slik:

Kilde: Sintef.no

Gratis kompetanseheving for næringslivet

For å kunne arbeide målrettet med nye sirkulære forretningsmodeller er det behov for et felles kompetanseløft for økt forståelse av hva sirkulærøkonomi er, og hvordan man kan ta i bruk sirkulære forretningsmodeller i egen virksomhet.

Alle bedrifter i Viken inviteres derfor til et gratis kompetanseprogram om sirkulærkonomi vinteren 2023 / 2024. Det er allerede avholdt et webinar med introduksjon, hvorav ca 50 bedrifter deltok fra hele Viken. Som oppfølging til dette vil det komme to ekstra leksjoner. Mer info om dette kommer på Næringshagens sider nærmere.

– Vi håper at alle bedrifter i Viken har lyst til å være med, og ser nytten av denne kompetansehevingen. Her har man en unik mulighet til å komme i gang, ta del i det grønne skiftet og lære hvordan egen virksomhet kan dra økonomiske fordeler av sirkulær økonomiske forretningsmodeller, sier prosjektleder fra Hallingdal Næringshage, Ida Marie Flatland.

Studietur og ressurskartlegging

Prosjektet «Sirkulærøkonomi i Disktriktsnæringslivet» vil i tillegg til kompetanseprogrammet, gjennomføre en studietur for utvalgte bedrifter for å motivere til satsning på sirkulærøkonomi, og i neste steg invitere inn relevante bedrifter til en workshop for kartlegging av egne ressurser, samt en matching med andre bedrifter i Viken.

Foto: Industriparken på Øra, Fredrikstad. Kan være et sted for en studietur.

– Drømmescenarioet og hovedmålet er at dette prosjektet skal munne ut et et felles større samarbeidsprosjekt på tvers av bedrifter i Viken, der man har funnet en eller flere matchinger mellom bedrifters ressursstrømmer og ressursbehov, forteller prosjektleder Flatand.

Dette arbeide vil foregå gjennom vinteren og våren 2024, og vil være neste steg i prosjektet. Bedrifter som ønsker å ta del i dette oppfordres til å ta kontakt med Næringshagen.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om prosjektet eller har lyst til å delta, ta kontakt med Prosjektleder Ida Marie Flatland, imf@nhage.no eller tlf. 97089877.


Prosjektet «Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet» er et samarbeid mellom Hallingdal Næringshage, Buskerud Næringshage, Østfold Næringshage og Norsk senter for sirkulærøkonomi (NCCE), med støtte fra Viken Fylkeskommune.

Skroll til toppen