Innovasjon Norge

Midler til grønn næringsutvikling i regionene

Innovasjon Norge satser på sirkulære verdikjeder og grønne industrimiljøer i hele landet, og går inn med ytterligere 136 millioner kroner til regional verdiskaping de neste tre årene.

Her vil Innovasjon Norge se etter gode prosjekter som vil gi grønn verdiskaping og vekst. Det kan blant annet dreie seg om bruk av digital teknologi i sirkulære verdikjeder, ren produksjon og grønne energikilder i industrien eller gjenbruk av reststoffer, avfall eller energi.

– Rundt om i Norge har vi verdensledende industrimiljøer, teknologi og kompetanse og rike fornybare ressurser. Med disse midlene vil vi bidra til flere arbeidsplasser og økt regional verdiskaping, samtidig som vi legger til rette for sirkulære løsninger og grønn omstilling, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Treårig satsing

Ingelin Drøpping

Direktør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge,
Ingelin Drøpping.FOTO: ASTRID WALLER

– Vi er veldig glade for at disse midlene kan nå næringslivet med det formålet de er bevilget for, som er tett næringssamarbeid og koblinger mellom klynger og mindre næringsmiljøer i regionene, sier Ingelin Drøpping, direktør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge.

Dette er en treårig, avgrenset satsing som skal styrke samarbeid på tvers av etablerte klynger i Norwegian Innovation Clusters og mindre næringsmiljøer i regionene. Utlysningen vil åpne for hub-node-prosjekter og utviklingsprosjekter som kobler og krysser etablerte sektorer.

– Dette er midler som skal bidra til å koble verdikjeder på tvers, og sørge for grønn industrivekst i regionene våre. Se bare på alt som pågår i «Grøn region Vestland», og de viktige sirkulære industriprosjektene som løftes frem. Dette kan vi få til i hele landet!, sier Drøpping.

Skroll til toppen