logo handelshøyskolen BI

Kurs for unge arbeidsledige og permitterte

Gratis BI-kurs med studiepoeng for nyutdannede, unge arbeidsledige og permitterte. Først til mølla!

 

Myndighetene har bevilget flere midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå. Næringshagene i Norge kan nå, i samarbeid med Handelshøyskolen BI, tilby enda flere gratis nettbaserte kurs. Kursene gir studiepoeng, og tilbudene er særlig rettet mot nyutdannede, unge med liten jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og permitterte.

Tilbudet består av fem kurs høstsemesteret 2021 som gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng på hvert kurs.

Kursene er finansiert av Kompetanse Norge/DIKU gjennom programmet ‘’Tilskudd til fleksible utdanningstilbud for nyutdannede, unge uten jobberfaring og ledige/permitterte’’.

Øk kompetansen innen etterspurte fagområder

Handelshøyskolen BI har satt opp fem kurs:

  • Økonomi og forretningsforståelse
  • Prosjektledelse
  • Digital forretningsforståelse
  • Customer Experience Management
  • Bærekraft som konkurransefortrinn.

Aktuelt for deg? For mer informasjon om kursenes innhold, gjennomføring og hvordan man søker: Gratis kurs for arbeidsledige | BI. Bruk PIN-kode 2021

Karrieretjeneste

Som et ekstratilbud vil deltakerne i løpet av kursperioden tilbys karrieretjenester via BIs Karrieresenter. Her vil de få konkrete tips til jobbsøking og tilgang til BIs omfattende karriereportal. BI tilbyr også en ‘CV-dag’ hvor man kan få individuell tilbakemelding på CVen sin.

Oppstart i august og september – hvem kan søke?

Alle de fem kursene gjennomføres høstsemesteret 2021, og det første kurset starter 20. august. Det er begrenset med plasser, så BI anbefaler derfor å være raskt ute med å søke.

Kursene er gratis. Det er ingen studieavgift eller eksamensavgift, men man må kjøpe pensumlitteraturen selv. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Man kan også søke på bakgrunn av realkompetanse.

Skroll til toppen