Innovasjonscamp på Gol vidaregåande skule

Vil du være med som veileder på Innovasjonscamp på Gol vgs, 10. og 11. juni?

 

I 2019 blei det arrangert Innovasjonsuke med Innovasjonscamp på Gol vidaregåande skule, mens arrangementet i fjor blei stoppa av korona. I juni satser vi på at det vil være mulig å gjennomføre et fysisk arrangement.

Innovasjonsuka innebærer en Innovasjonscamp, som går over to dager, der 100 elever på VG1 og VG2 i grupper skal konkurrere om å finne de beste løsningene på et skissert problem. Dag 1 starter med et kort program som både skal informere og inspirere, før oppgavene som skal løses blir presentert. Her vil elevene møte gründerskap i praksis og få kunnskap om metodikken som brukes når en skal drive Ungdomsbedrift. Det skal videre jobbes i prosess i grupper med problemforståelse og problemløsning frem til presentasjon av endelig resultat i plenum på dag 2, med premiering av beste løsning. Gruppene vil få veiledning underveis, både på dag 1 og dag 2.

Innovasjonscamp er en god anledning for lokalt arbeidsliv til å møte lokal ungdom og ung skaperkraft.

Her er gruppene som vant Innovasjonscamp i 2019, den gang med med pengepremier fra Sparebank 1 Hallingdal Valdres

Ønsker du å være med som veileder, kan du melde din interesse her.

Det var med mange veiledere, både offentlige og kommunale virksomheter, under Innovasjonscampen i 2019.

Alle veiledere vil få veiledning, og alle veiledere vil jobbe i team på minst to. Noen kan også få æren av å sitte i dommerpanelet på finaledagen (dag 2).

Arrangementet er et samarbeid mellom Gol vidaregåande skule, Ungt Entreprensørskap, Hallingdal Næringshage, og flere lokale aktører. Prosjektet er støttet av Viken fylkeskommune.

Gjennomføringen vil bare skje under forutsetning at det er smittevernfaglig forsvarlig på det aktuelle tidspunktet.

Logo til Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune tilbyr større bedrifter økonomisk støtte til kompetanseheving
Skroll til toppen