Frokostseminar 20 okt. : Rehabilitering og ombruk – Hvorfor og hvordan?

Tregruppen i Viken sammen med gode partnere inviterer til frokost-seminar om rehabilitering og ombruk.

I dette frokostseminaret vil vi se nærmere på rehabilitering og ombruk knyttet til bygg i tre og bygg generelt.
Alle bygg krever oppfølging i forhold til FDV for å opprettholde byggets tekniske kvaliteter. Over tid vil eldre bygg
ikke holde tritt med endringer i byggetekniske krav (TEK), byggetekniske løsninger og endringer i forutsetninger
for prosjektering.

Rehabilitering av bygg og ombruk av eksisterende materialer er mer i fokus for å redusere forbruk av materialer
samt at klimabelastningen ved rehabilitering kan reduseres. Rehabilitering må også sees i sammenheng til
kostnader versus rive og bygge nytt. Det er mange ulike grunner for å rehabilitere et bygg og vi vil i dette
frokostwebinaret få en liten innføring hvordan prosessen rundt rehabilitering foregår og hvordan arkitekter
jobber med dette. Foredragsholderne vil vise noen pågående prosjekter hvor vi får noen praktiske eksempler.

Tid:     Torsdag 20. oktober 08.30 – 10.00
Sted:  Digitalt på Zoom

Påmelding: Innen 19.oktober

 

08:30 – 08:35     Introduksjon og velkommen.

Presentasjon av foredragsholdere. Rådgiver Geir Glasø, Sweco og Tredriver Kristin Vedum, BYGG i TRE

08:35 – 08:05   Prosjektering i tre – ombruk. Erfaringer fra to pågående prosjekter.

Ola Roald Arkitektur gjør en rekke spennende treprosjekter,  v/ Siri Myredal Ludvigsen, daglig leder og partner i Ola Roald Arkitektur.

09:05 – 09:35    Rehabilitering – Prosess

Alle rehabiliterings prosjekter er unike og ulike, hvor hvert prosjekt har sine egne spesielle utfordringer. Vi vil få et innblikk i hverdagen til en rådgiver som jobber med rehabilitering og prosessen rundt hvordan en rådgiver jobber i slike prosjekter. v/Daniel Adolfsson, gruppeleder byggeteknikk – Rehabilitering Sweco.

09:35 – 09:45 Spørsmål og oppsummering

09:45 – 10:00 Etterpålag for de som har tid

Arrangører: Tregruppen i Viken, The Bioeconomy Regions in Scandinavia, BYGG i TRE, Klima Østfold, Tre på
Agder med samarbeidspartnere

Skroll til toppen