skjermdump rapport

– Bruk næringshagene

Næringslivet i distriktene skaper store verdier. Det er en av hovedkonklusjonene i en fersk utredning fra Distriktsnæringsutvalget.

 

I utredningen pekes det også på næringshagene som et viktig virkemiddel, og at de bør ta en rolle for å tette avstanden mellom forskningsbaserte miljøer og bedrifter i distriktene.

– Næringshagene må brukes av bedriftene, kommuner og fylkeskommuner for alt de er verdt, sier Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva.

Står sterkere og er mer brukt

Dette skjer i høyeste grad i Hallingdal. Hallingdal Næringshage har i løpet av de siste tre årene økt sin aktivitet fra utviklingsstøtte til 30 bedrifter i noen få kommuner, til over 60 fordelt rundt i hele regionen. Her kan du se alle bedriftene som er knyttet til næringshagen.

Virkemiddelapparatet har kommet nærmere bedriftene. Det er i perioden også utviklet et tett og fruktbart samarbeid mellom det offentlige og privat sektor, der kommunale næringsutviklere, etablerersenter og regionråd jobber koordinert for og med arbeidslivet i regionen.

– Det er liten tvil om at våre næringshager er en enormt viktig del av det norske innovasjonssystemet, sa distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland under Siva-konferansen sist uke. Hun er opptatt av hvordan vi legger til rette for muligheter i hele landet, og sier at næringshagene er en viktig faktor for den veksten og næringsutviklingen vi er avhengig av ute i distriktene.

– Jeg er glad for at de lokale bedriftene har god støtte fra dere, for å utvikle nye og lønnsomme arbeidsplasser, sa ministeren og påpekte at næringshagene ofte utgjør et tyngdepunkt for næringsutvikling i regionene.

Både Siva og Viken fylkeskommune har bidratt sterkt til satsingen på Hallingdal Næringshage, sammen med lokale partnere som Hallingdal Kraftnett, Sparebank 1 Hallingdal Valdres, Gjensidige Hallingdal, Skue sparebank, Hallingplast, HR prosjekt og Hallingdal Hytteservice.

Nasjonal verktøykasse som har effekt

Med en visjon om å «Skape levedyktige og framtidsrettet næringsliv i distriktene», bidrar Siva gjennom næringshageprogrammet med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 40 næringshager over hele landet. Siva sitt samfunnsoppdrag er å tilrettelegge for vekst og utvikling i industri og næringsliv over hele landet – og det gjør vi primært gjennom å bidra til økosystemer i en felles nasjonal struktur.

Se mer om Siva-økosystemet som næringshagen er en del av her.

Distriktsnæringsutvalgets rapport viser at det går godt for store deler av næringslivet i Distrikts-Norge. Hvis man ser bort fra finansnæringen, har bedrifter i de minst sentrale kommunene i Norge hatt sterkere vekst i verdiskapingen og produktiviteten enn gjennomsnittet for landet de siste ti årene.

“Sivas næringshageprogram skal bidra til økt verdiskaping gjennom å legge til rette for utvikling av attraktive bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser i hele landet, men fortrinnsvis i distriktene. Programmet er et virkemiddel som fylkeskommunene bruker for å bidra til utvikling av nye bedrifter og vekstkraftige bedriftsmiljø i distriktskommuner”, heter det blant annet i rapporten.

Les utredningen Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn.

Skroll til toppen