logo regjeringen

6,6 korona-millioner til Hallingdal

Pengene skal særlig kompensere utsatte næringer som helt eller delvis ikke har vært dekket av de generelle kompensasjonsordningene.

Regjeringen følger opp Stortingets tilleggsbevilgning til den kommunale kompensasjonsordningen og fordeler nye 250 millioner kroner til kommunene. Kommunene i Hallingdal har fått til sammen 6,6 millioner kroner.

3039 Flå                              –
3040 Nesbyen                  259 000
3041 Gol               1 163 000
3042 Hemsedal               2 461 000
3043 Ål                  450 000
3044 Hol               2 323 000

Midlene er fordelt til kommunene etter antall ansatte i næringene som var hardt rammet av tiltakene i desember og januar.

Det gir blant annet god uttelling til vinterdestinasjonskommunene i distriktene med mange utenlandske gjester i normalår. Kommuner med mange arrangementer og mye servering kommer også godt ut.

En del virksomheter har av ulike årsaker også falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene og lønnstøtteordningen, samt ordninger for arrangement.

–Disse vil nå kunne fanges opp av den kommunale kompensasjonsordningen, som også fungerer som en ventilordning. Jeg forventer at kommunene sørger for at pengene kommer raskt ut til de lokale virksomhetene som trenger det mest, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Skroll til toppen