Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.
logo nho viken oslo

Hvordan kjøpe grønne transporttjenester?

Transport er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge, og utgjør en stor andel av mange bedrifters og offentlige virksomheters klimaavtrykk.

Hvordan stille krav til utslipp ved innkjøp av transporttjenester i offentlige og private virksomheter?

Hvilken rolle kan vareeiere og innkjøpere spille i den grønne omstillingen av transportsektoren?

Hvor er fallgruvene, og hvilke barrierer må overvinnes?

Dette og flere spørsmål skal vi prøve å gi noen svar på i dette webinaret. Webinaret markerer starten på Grønt landtransportprograms arbeid med å utvikle en praktisk veileder for krav til grønn transport i offentlige og private anskaffelser.

Les mer om webinaret og meld deg på her. 

Når

Dato:
20.6.22
Tid:
12:00 - 13:15
Kostnad:
Gratis

Arrangør

NHO Viken Oslo

Other

Kategorinavn
WEBINAR
Skroll til toppen