WSP-Engineering – verdensomspennende og lokal

WSP-Engineering er den eneste aktøren i Hallingdal som driver med byggeteknisk prosjektering (RIB).

Lokalkontoret til det verdensomspennende selskapet driver med prosjektering av alle typer konstruksjoner, fra små hytter til store forretningsbygg, samt bruer, kulverter og støttemurer med mer. I lokalene i DBC-senteret på Gol har de også ekspertise innen bygningsfysikk og energi.

Selskapet har solid kompetanse på byggprosjektering.

Bak firmanavnet finner du kjente fjes. Oddbjørn Jorde, Einar Ask-Henriksen, Felix Mediaa Lenning og Halvor Lie har alle vært ansatt i det som var DBC-bygg, med røtter tilbake til 1970 -tallet. De har solid kompetanse på byggprosjektering, og har beregnet alt fra enkle bærebjelker til store, kompliserte bygg. Fra 2017 er alle ansatt i WSP-Engineering. Firmaet har hovedkontor på Skøyen og 6 avdelingskontorer rundt omkring i landet – ett av disse er avdelinga på Gol. WSP-Engineering er en del av det verdensomspennende WSP-konsernet.

Kompetent og lokal
Oddbjørn Jorde, som har lengst fartstid forteller at både høy kompetanse, og det at de var godt innarbeidet i markedet, gjorde at WSP-Engineering ville videreføre kontoret i Hallingdal. For Gol-kontoret er det viktig å ta vare på de lokale kundene og være med på det som skjer i Hallingdal og omegn. Som avdelingskontor i WSP-Engineering har de også fått flere oppdrag utenfor Hallingdal.

For Gol-kontoret er det viktig å ta vare på de lokale kundene.

Kontoret er i dag engasjert i flere prosjekter både på øst- og vestlandet. Bl.a. ny sjukeheim i Bergen, Lunner og Ringerike, samt nytt sentrallager for Europris i Moss. Størrelsen på sentrallageret har for eksempel en grunnflate på 60.000 m2 – noe som tilsvarer et middels stort småbruk i Hallingdal.

 

3D-modell: Sandli sjukeheim i 3D

 

Digital byggeprosess
Kompetansen på Hallingdalskontoret er høy. Halvor har vært intern kursholder for andre ansatte i WSP. Han har mye kunnskap og spesiell interesse for BIM (digitalisering av informasjon i byggeprosessen) og 3D-modellering. Han har utarbeidet interne maler som benyttes i firmaets tegneprogram. Det er stort fokus på digitalisering i bygge-bransjen, og papirtegninger på byggeplassen er på vei ut. Gol-kontoret har testet ut bruk av QR-koder, som raskt gir tilgang til en 3D-modell på mobiltelefonen eller andre digitale hjelpemiddel på byggeplassen.

Konserntilknytningen gir flere muligheter for oppdatering og videreutvikling, samt større fagmiljø.

Overgangen fra et lite, lokalt selskap til å bli del av et større firma, har vært positiv. Konserntilknytningen gir flere muligheter for oppdatering og videreutvikling, samt større fagmiljø. Det gir også muligheter for å kunne jobbe utenlands.

 

 

 

Fremtidsrettet: 3D-armering med armeringstegning som underlag.

 

Kompetanse på massivtre
WSP-Engineering er et firma som tilbyr kompetanse på mange felt. Gol-kontoret jobber primært med byggeteknikk, bygningsfysikk og energi, men i konsernet har man også kompetanse på brannteknikk, antikvarisk rehabilitering og kulturminnerådgivning, miljørådgivning, geoteknikk og prosjektutvikling.

Firmaet har et spesielt fokus på bruk av massivtre.

Firmaet har et spesielt fokus på bruk av massivtre (også kalt krysslaminert tre, CLT). Bruk av tre betyr god forvaltning av fornybare naturressurser, det kreves lite energi og medfører svært lave utslipp av kulldioksid. WSP har spisskompetanse innen prosjektering av bygg i massivtre og tradisjonelt limtre i alle prosjektfaser. Her er barnehagen i Flå (åpnet 2018) et ferskt eksempel. Firmaet har også spesiell kompetanse på prosjektering av prefabrikkerte stål- og betongkonstruksjoner.

Samlokalisering gir muligheter
Det å være etablert i DBC-senteret, tett på Hallingdal Næringshage, er viktig, ikke minst med tanke på det sosiale. Det innebærer fellesskap og møteplasser, sosiale tilstelninger, fellesturer og aktiviteter. I tillegg gir dette også gode muligheter for samarbeid med andre firmaer. WSP-Engineering og ECT har for ekspempel et utstrakt samarbeid på landsbasis. Ettersom firmaene er lokalisert vegg i vegg på Gol kan samarbeidet blomstre også lokalt.

WSP-Engineering er opptatt av rekruttering og har et spesielt blikk for lokal ungdom under utdanning. Tom Erik Bråten fra Nes startet i firmaet med sommerjobb i 2017. Fra august 2018 har selskapet økt bemanningen ved å ansette han.

WSP-Engineering er opptatt av rekruttering og har et spesielt blikk for lokal ungdom under utdanning.

Les mer om WSP-Engineering her

 

Medarbeidere i Hallingdal:

Oddbjørn Jorde

Epost: oddbjorn.jorde@wsp.com

Mobil: 90 75 11 95

Utdannelse: sivilingeniør

Arbeidserfaring: 35 år som rådgivende ingeniør.

Bosted: Gol

 

Felix Mediaa Lenning

Epost: felix.mediaa.lenning@wsp.com

Mobil: 98 43 33 30

Utdannelse: sivilingeniør

Arbeidserfaring: 15 år som rådgivende ingeniør.

Bosted: Hemsedal


Einar Ask-Henriksen

Epost: einar.ask-henriksen@wsp.com

Mobil: 91 61 40 32

Utdannelse: fagbrev tømrer, ingeniør

Arbeidserfaring: 8 år som rådgivende ingeniør.

Bosted: Ål

 

Halvor Lie

Epost: halvor.lie@wsp.com

Mobil: 91 84 49 14

Utdannelse: fagbrev tømrer, ingeniør

Arbeidserfaring: 5 år som rådgivende ingeniør.

Bosted: Torpo


Tom Erik Bråten

Epost: tom.erik.braten@wsp.com

Mobil: 97 40 48 06

Utdannelse: fagbrev tømrer, ingeniør

Arbeidserfaring: mindre enn 1 år som rådgivende ingeniør.

Bosted: Nesbyen

 

Back to top