Vi styrker laget, igjen!

nhage.no

Næringslivet i Hallingdal er på hugget, og mange bedrifter kontakter oss med ønske om vekst og utvikling. Økt pågang gjør at vi trenger flere dyktige medarbeidere.

Hallingdal Næringshage AS er en av landets eldste næringshager, og en av 40 som sorterer under Siva SF. Vi har mandat gjennom det nasjonale Næringshageprogrammet, et distriktspolitisk virkemiddel, som skal bidra til nasjonal verdiskapning gjennom økt lønnsomhet for bedriftene.

Vi skal være navet i et innovasjonsmiljø som arbeider for vekst og utvikling i arbeids- og næringsliv i alle kommuner i Hallingdal. Vi løser konkrete behov ved å koble ideer, kompetanse og finansiering, både for enkeltbedrifter og gjennom prosjekter med andre. Vi tror på vekst gjennom nettverk, økt kompetanse og samarbeid. Derfor initierer vi møteplasser og skaper kunnskapsarenaer både bransjevis og på tvers av miljø. Samarbeidspartnerne våre er mange, både private og offentlige. Vi kobler behov med relevante miljø og ordninger i jungelen av virkemidler. Vår ambisjon er å bidra til at de verdiskapende prosessene går raskere og med høyere kvalitet.

Næringshagen er også i en prosess sammen med andre aktører i regionen om sammenslåing. Ambisjonen er å skape én dør inn til støtteapparatet for alle i næringslivet.

Nå søker vi en bedriftsrådgiver/prosjektleder

Er du vår nye kollega? Har du et kommersielt og utviklingsorientert blikk, som kan bidra til videre vekst for gründere og eksisterende bedrifter?

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
• Aktivt drive rådgivningstjenester overfor nye og eksisterende bedrifter.
• Oppsøkende representasjon av næringshagen i ulike fora.
• Prosjektledelse, og evne til å skape og drive nye prosjekter i team, også med eksterne samarbeidspartnere.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Du har god forretningsforståelse, og ser kundens behov.
• Du har relevant utdanning, og erfaring innenfor næringsutvikling.
• Du er analytisk, ser muligheter og liker å skape varige verdier.
• Du er målrettet og resultatorientert.
• Du er god på dialog og kommunikasjon både skriftlig og muntlig.
• Du ønsker å lykkes i samarbeid med andre og er god på relasjonsbygging.
Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:
• Utfordrende og spennende oppgaver i et dynamisk miljø preget av entreprenørskap og vekstambisjoner.
• Muligheter til å påvirke utviklingen i Hallingdal.
• Konkurransedyktige betingelser og fleksible arbeidstidsordninger.
• Snarlig tiltredelse.

Vårt kontor er samlokalisert med 15 andre bedrifter, sentralt i Gol. Reisevirksomhet må påregnes, primært i regionen.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder Stian Bogar, på mobil 97527112. Søknad og CV sendes til stianbogar@nhage.no, innen 15. juni 2019.

Back to top