Vannhull

Velkommen til årets siste Vannhull Hallingdal fredag 13. desember på Solstad Hotell, kl 08.00-10.00.

Vi spør: Hva kan næringshagen og lokale aktører bidra med?

Hallingdal Næringshage styrkes for å bli en regional utviklingsaktør, med kraft og tyngde til virkelig å gjøre en forskjell. HallingExpo blir lagt ned, men næringshagen er 
revitalisert, blant annet med de lokale bankene på lag.

Program (0800-1000):
08.00-08.30: Frokost og mingling

Velkommen v/Stian Bogar (0830)
Revitalisering av nye Hallingdal Næringshage AS.
Offisiell markering av sammenslåing HallingExpo og Hallingdal Næringshage.

Presentasjon av eierne i Hallingdal Næringshage. «Derfor har vi gått inn som eiere i Hallingdal Næringshage»

  • Bjørn Sorteberg, Hallingplast
  • Helge Rustand, HR Prosjekt
  • Gudbrand Gulsvik, Hallingdal Kraftnett
  • Stian Oland, Torpomoen Eiendom

«Vil du ha bank?». Hva gjør lokale banker og forsikringsselskap for å stimulere til vekst og utvikling i det lokale næringslivet?

  • Knut Oscar Fleten, Sparebank 1 Hallingdal Valdres
  • Per Skøien, Skue Sparebank
  • Håkon Myro, Gjensidige Hallingdal

Hallingdal Næringshage – En utviklingspartner for næringslivet i hele Hallingdal v/Bernt Ivar Bergum

Arrangementet er gratis, og frokost er inkludert.

Vannhull Hallingdal er et samarbeid mellom Regionrådet for Hallingdal, Sparebank 1 Hallingdal Valdres, Skue Sparebank, Gjensidige Hallingdal, Hallingdal Kraftnett, NHO Viken Oslo, NITO og Hallingdal Næringshage AS.

Formålet er å stimulere til nettverksbygging på tvers av bedrifter, miljøer og organisasjoner. Aktuelle temaer av regional interesse settes på dagsorden.

Back to top