Ungt entreprenørskap

Innovasjonscamp 2019

Hallingdal Næringshage AS, Gol Vidaregåande skule, og Ungt Entreprenørskap har samarbeida om en «Entreprenørskapsuke» på Gol Vidaregåande skule våren 2019.

Arrangementet blei gjennomført 11.-13. juni med Ungt Entreprenørskap Buskerud (UEB) som innholdsleverandør. UEB gjennomførte kurs i Ungdomsbedrift (UB) for lærere, og gjennomførte en Innovasjonscamp for elevene på VG1 og VG2. Campen fungerer i praksis som en hurtigvesjon av en workshop og en idekonkurranse. I tillegg til campen hadde vi en fagdag med mål om å motivere og engasjere elevene til å ville starte opp med UB til høsten.

Arrangementet involverte over 200 elever, vel 30 lærere og nesten like mange eksterne aktører fra øvrig arbeidsliv. Mange stilte opp som foredragsholdere, veiledere og i et jurypanel i konkurransen.

Finansieringen er et spleiselag mellom Buskerud fylkeskommune, Gol VGS, Ungt Entreprenørskap Buskerud og hovedsponsor for arrangementet Sparebank 1 Hallingdal Valdres.

Målsettingen er å bidra til økt fokus på entreprenørskap og innovasjon på VGS-nivå i Hallingdal. Parallelt med arrangementet har vi hatt tett dialog med Regionrådet for Hallingdal, med tanke på å utvide UE-arbeidet i regionen i tiden som kommer.

Back to top