Sivas programvirksomhet gir økt verdiskaping!

En evaluering av Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram viser at ordningene er viktig for næringslivet. Fire av fem bedrifter er fornøyd med tilbudet.

Hallingdal næringshage er med i Siva sitt næringhageprogram, og en evaluering viser at nytteverdien er aller best for bedrifter som er samlokalisert og en aktiv del av miljøet.

Les mer om evalueringsrapporten her

 

 

Back to top