Videreutvikle bedrift

Vi jobber for vekst og utvikling i eksisterende bedrifter, og vi bidrar til utvikling og vekst for næringslivet i hele Hallingdal. Målet er å bedre resultatet for din bedrift.

Vil kan være en sparringpartner både for deg som er gründer, deg som har etablert en virksomhet, og deg som har drevet bedrift en tid, men søker utviklingspartner(-e), råd og veiledning for videreutvikling. Tema kan være:

  • Utviklingsarbeid
  • Omstilling
  • Strategi
  • Kompetanse og kurs
  • Nettverk og partnere
  • Produktutvikling
  • Markedsførings-, profilerings- og mediearbeid
  • Styret som en ressurs
  • Ansettelser og rekruttering
  • Søknadsprosesser, finansiering og støtteordninger

Kontakt daglig leder Stian Bogar på mobil 97527112 eller e-post: stianbogar@nhage.no.

 

 

 

Back to top