Starte bedrift

I startgropa?

Hallingdal næringshage kan hjelpe bedrifter i alle livsfaser. Hallingdal etablerersenter er en viktig samarbeidspartner i oppstartfasen. Etablerersenteret gir uavhengig og gratis veiledning til personer i Hallingdal som:

  • vil starte egen forretningsvirksomhet
  • søker veiledning i oppstartfasen
  • søker råd om finansiering ved etablering
  • ønsker samarbeidspartner for å videreutvikle egen forretningside
  • søker kontakt med andre etablerere eller øvrig næringsliv (nettverk)
  • ønsker etablererkurs

For mer informasjon se nettsidene til Hallingdal Etablerersenter eller ta kontakt med Trond Ask-Henriksen på 907 21 810 eller Sigvat Morken på 913 83 425. E-post: post@hallingdal-etablerersenter.no

Back to top