Prosjektledelse

Hallingdal Næringshage tar på seg prosjektlederansvar for relevante oppdrag og prosjekter.

Aktuelle prosjekter:

Hallingdal Næringshage er for tiden engasjert som prosjektleder for en rekke større og mindre prosjekter, både bedriftsinterne og på tvers av bedrifter og organisasjoner.

Back to top