En kreativ reiselivsdag

Opptatt av reiseliv i Hallingdal?

Vi inviterer til samling 7. mai på Torpomoen.

Målsetting med dagen er å samle aktører med interesse for utvikling av reiselivet. Sammen skal vi finne og ta tak i behovene/utfordringene som aktørene selv mener det bør settes et ekstra fokus på.

Gjester:

Cillian Murphy, Co-Founder av Loop Head Tourism i Irland. Under hans ledelse vant Loop Head Tourism flere priser, nasjonalt og internasjonalt for hvordan de utviklet destinasjonen.

Professor Sjur Dagestad vil holde et kort innlegg om innovasjon.

GJennom «Innovasjonslab» brukes en metodikk som tar utgangspunkt i «brennende behov» hos deltakerne, som videreutvikles gjennom dedikerte gruppeprosesser, før de konkretiseres slik at det er mulig å omsette ideer til faktisk handling. Pan Innovasjon leder prosessen denne dagen.

Program:

kl. 08:30 – Velkommen (inkl. korte introduksjoner)

kl 09:00-10:00 –Cillian Murphy om destinasjonsutvikling

kl 10:00-1130 –Innovasjonslab (metodisk arbeidsøkt 1)

kl. 11:30-1230 – Lunsj

kl. 1230-1500 –Innovasjonslab (metodisk arbeidsøkt 2)

kl. 1500-1530 –Sjur Dagestad

kl. 1530 – Avslutning.

Det er en forutsetning for at samlingen skal bli produktiv at en deltar hele dagen. Vi håper dette er interessant og at du stiller for å bidra til videre utvikling av reiselivet i Hallingdal.

Arrangementet er et samarbeid mellom: Hallingdal Næringshage, HallingExpo, Torpomoen drift, Hallingdal Etablerersenter, Regionrådet for Hallingdal og Buskerud Fylkeskommune.

Arrangementet er finansisert av Buskerud fylkeskommune gjennom prosjektet Innovasjonsverket 2018-2021.

Back to top