Prosjektverksted

I samarbeid med Forskningsrådet inviterer vi til Prosjektverksted torsdag 7. november. Dette er et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Har du en idé eller planlegger/er i gang med å utforme en søknad om offentlig støtte? Da kan du ha nytte av å være med på Forskningsrådets Prosjektverksted! Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Det vil også bli gjennomgang av et verktøy for idéutvikling, Prosjektkanvas. Mer informasjon om dette verktøyet finner du her.

På Prosjektverkstedet får du også informasjon om hva som blir nytt i Forskningsrådet i 2019 og hvilke finansieringsordninger og frister som er aktuelle for innovasjonsprosjekter.

Hovedmålgruppen er bedrifter og offentlige aktører. Forskere som samarbeider med næringslivet/offentlig sektor vil også ha utbytte av kurset.

Dersom du er interessert i ordningen Forregion, vil også denne dagen være nyttig. Mer om ordningen her.

Arrangementet er gratis, og blir gjennomført på DBC-senteret på Gol.

Les mer og Meld deg på her.

Back to top