Opprykk og ny medarbeider i næringshagen

Stian Bogar har overtatt som daglig leder etter Gro Søndrål Wick som går gradvis over i ny jobb i løpet av april.

Næringshagen har fått 20 søknader på stilling som bedriftsrågiver.


De fleste kommunene i Hallingdal er representert i søkerbunken, og aldersgruppen som har søkt er fra 29-62 år. Nå starter spennende intervju. Vi håper at ny medarbeider er på plass i løpet av sommeren.

Stian Bogar
Back to top