Om oss

Hallingdal Næringshage

Hallingdal Næringshage AS (HNH) er med i SIVA sitt Næringshageprogram, som har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, […]

Styrets sammensetning

STYRELEDERJan Egil Halbjørhus
NESTLEDERHelge Rustand
STYREMEDLEMRagnar Waalen
STYREMEDLEMTore Haraldset
STYREMEDLEMAnne Grethe Fremgaard
STYREMEDLEMStian Oland
  
Back to top