Om oss

Hallingdal Næringshage

Hallingdal Næringshage AS (HNH) er med i SIVA sitt Næringshageprogram, som har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, […]

Styrets sammensetning

STYRELEDERBjørn Sorteberg 
NESTLEDERHelge Rustand
STYREMEDLEMRagnar Waalen
STYREMEDLEMMerete H. Gandrud
STYREMEDLEMStian Oland
STYREMEDLEMAnne Grethe Fremgaard
STYREMEDLEMGudbrand Gulsvik
Back to top